Aktualności

„ Bezpieczne praktyki i środowisko 2021”

104 uczniów  klas trzecich  i czwartych Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych wzięło udział w projekcie edukacyjnym skierowanym do  szkół ponadpodstawowych  realizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną wraz z Partnerami. Głównym celem projektu jest upowszechnianie w formie kursów online wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.

 Uczniom  została  przekazana praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Kurs poprowadzili specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szkolny koordynator: Joanna Kubeł

1
2
3
4
5
6

Regulamin konkursu „Świąteczne pierniczki”

 Postanowienia ogólne

 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

 Koordynatorem konkursu jest Natalia Szmigiel

Cele konkursu:

 zachowanie tradycji pieczenia świątecznych pierników,

 rozwijanie aktywnej twórczości i wyobraźni dzieci i młodzieży,

 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z Zespołu Szkół Powiatowych      w Łysych

2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 receptura na pierniki świąteczne

 wypiek oraz ozdobienie pierników świątecznych 

3. W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestnika jest utworzenie receptury piekarskiej na pierniki świąteczne, z uwzględnieniem składników, ich ilości oraz sposobem przygotowania.

4. W drugim etapie konkursu zadaniem uczestnika jest wykonanie płaskiego wypieku z ciasta piernikowego o wymiarach max. 14,8 - 21 cm (format A5) własnoręcznie

ozdobionego, przedstawiającego motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

Technika uzyskania formy piernika jest dowolna: np. wycięcie foremką, ulepienie, odciśnięcie. Technika zdobienia jest dowolna.

Praca może zawierać logo szkoły

5. Uczestnik może być autorem jednej pracy. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie, przez jednego autora.

Sposób wyłonienia nagrodzonych prac

  1. Komisja Konkursowa oceni receptury, wyłaniając osoby do drugiego etapu konkursu.
  2. W drugim etapie Komisja oceni wypiek oraz udekorowanie pierników świątecznych.
  3. Przy ocenie pracy Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, samodzielność i staranność.
  4. Receptury na pierniki świąteczne w formie pisemnej należy dostarczyć do P. Doroty Polewaczyk do dnia 02.12.2021r.    
  5. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone do 6.12.2021 r.
  6. Drugi etap konkursu odbędzie się w szkole dnia 10 grudnia 2021r. godz. 10.00

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.


 

„Upoluj swoją książkę"

 Pragniemy poinformować, że ruszyła kolejna edycja akcji Czytaj PL i Upoluj swoją książkę. Kod QR zapewniający dostęp do 12 tytułów jest już aktywny.