Aktualności

Dziś świętują Mamy!
A kwiatki należą im się nie tylko od święta
Wszystkim Mamom życzymy zdrowia, cierpliwości i spełnienia najskrytszych marzeń! Pięknego Dnia Matki!

Może być zdjęciem przedstawiającym kwiat i tekst „26 MAJA DZIEŃ MATKI”

 


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  

       

Polskie święto wprowadzone na mocy  ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja)- 2 maja.

Towarzyszy nam często: przy okazji świąt narodowych, na zawodach sportowych, wszędzie tam, gdzie chcemy zademonstrować naszą narodowość. Skąd się wzięła, jaka jest historia biało-czerwonej flagi? 

Słowo flaga pochodzi z języka niemieckiego i oznacza rodzaj chorągwi. Jak twierdzą znawcy symboli, jest najważniejszą chorągwią.

To płat materiału w określonych barwach, na którym widnieje godło, czyli znak. 

Na polu bitwy chorągiew pomagała rozróżnić walczące strony, wskazywała kierunek natarcia i wyznaczała miejsce zbiórki. Sygnałem do rozpoczęcia bitwy było rozwinięcie chorągwi, których nie zwijano aż do zakończenia walki.

Nie wiadomo, kiedy powstała polska chorągiew z orłem. Kronikarz, Wincenty Kadłubek, napisał, że w 1182 r. Kazimierz Sprawiedliwy walczył pod znakiem orła, symbolem królewskiej godności.   

Flagi państwowe zaczęły powstawać pod koniec XVIII wieku.  Polska flaga wywodzi się od królewskiej chorągwi i herbu Królestwa Polskiego przejmowały ich barwy - kolor godła umieszczano na górze flagi, a kolor tła na dole.

W charakterze barw narodowych biały i czerwony pojawiły się po raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.                    

 Obradujący w czasie powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego w dniu 7 lutego 1831 r. uznał biel i czerwień za barwy narodowe. Zarówno dawniej, jak i dzisiaj kolorom przypisywano znaczenie. Biel symbolizowała czystość, porządek i szlachetność. Kolor czerwony był symbolem ognia i krwi, oznaczał także odwagę i waleczność. 

 Po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy w dniu 1 sierpnia 1919 r. uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, w której napisano: Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych   pasach, równoległych, z których górny ˗ biały, dolny zaś ˗ czerwony. 

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny w  o  proporcji 5:8, umieszczony na maszcie.  Barwach:   biały na fladze polskiej przypomina bardziej kolor „srebrnobiały” („szary”) niż „biały” („śnieżnobiały”). Odcienie czerwieni, karmazyn i cynober, określono za pomocą współrzędnych trójchromatycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest także wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa

 

 Więcej na stronie:     https://muzhp.pl/pl/c/2224/flaga-polski

 


Pożegnanie absolwentów

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”.

 

 

Koleżanki i koledzy, absolwenci ZSP  w Łysych

     Dziesiątki lekcji, przerw i nareszcie ten ostatni, symboliczny w tym roku dzwonek. Cztery lata w społeczności naszej szkoły, to zapewne był dla Was czas obfity w nowe doświadczenia, przyjaźnie. Tu, krok po kroku, pokonywaliście bariery, zdobywaliście wiedzę, stawaliście się ludźmi dorosłymi, świadomie wybierającymi drogę swojej przyszłości. Być może nasze drogi się rozejdą, pojawią się inni ludzie, inne przeżycia niekiedy mocniejsze i ciekawsze ,ale w naszych sercach zawsze znajdziecie przyjazne miejsce .

Dziś serca Wasze przepełnia radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły .Przed Wami niepokoje i nadzieje, niepewność i szukanie drogi po splątanych ścieżkach świata, znaki zapytania.

 Życzymy Wam by zdobyta, wspólne doświadczenia pozytywnie wpływały na dalsze życie. Nigdy nie traćcie nadziei, ani wiary we własne siły .Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia. Pamiętajcie też i o tym, że oprócz zdobytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu.

Powodzenia

 


 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH

W ŁYSYCH

sesja wiosenna 2021 r.

 

PRZEDMIOT/POZIOM

DATA I GODZINA

DOPUSZCZALNE PRZYBORY

 

Język polski / pp

04.05.2021 r.

godz. 900

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Matematyka / pp

05. 05.2021r.

godz. 900

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

Język angielski / pp

06.05.2021 r.

godz. 900

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Język angielski / pr

07.05.2021 r.

godz. 900

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

Biologia  / pr

12.05.2021 r.

godz. 900

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)Linijka,   kalkulator prosty*

 

Geografia / pr

13.05.2021 r.

godz. 900

 długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), linijka,   kalkulator prosty*, lupa

Chemia/ pr

14.05.2021 r.

godz. 900

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), linijka,   kalkulator prosty*

 

 

Uwaga!

Ze względu na reżim sanitarny, każdy zdający powinien mieć własne przybory!

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 

 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


 


ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
 
78 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., żydowscy bojownicy stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta.
– Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy – mówił o podjętej wtedy walce Marek Edelman, jeden z przywódców powstania.
W Warszawie o godz. 12.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, a Muzeum Historii Żydów Polskich organizuje z tej okazji akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.
Dlaczego żonkile są symbolem pamięci o powstaniu? Jednym z ocalałych z getta był właśnie Marek Edelman. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

Może być zdjęciem przedstawiającym kwiat


Sprawdź, może to zawód dla Ciebie