Stypendia dla naszych uczniów – przyszłych rolników.

Rolnictwo to główny filar gospodarki naszego regionu. Produkcja mleka w powiecie ostrołęckim należy do najwyższych w Polsce. Zawdzięczamy to odpowiednim warunkom środowiskowym i dobrze wykwalifikowanym rolnikom.

O wykształcenie rolnicze młodych ludzi dbają ponadgimnazjalne Zespoły Szkół Powiatowych. Do szkół tego typu należy również nasza placówka, która już od sześćdziesięciu lat  przygotowuje młodych ludzi do pracy w trudnym zawodzie rolnika. Uczniowie obecnie funkcjonującego Technikum Agrobiznesu, oprócz zwykłych szkolnych zajęć, uczestniczą w wielu projektach prozawodowych. Wyjeżdżają na wycieczki do nowoczesnych gospodarstw, przedsiębiorstw, na wystawy rolnicze. Spotykają się ze specjalistami w dziedzinach związanych z rolnictwem. Odbywają praktyki zawodowe w Polsce i w Hiszpanii.

Uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd przyznaje stypendia dla wyróżniających się uczniów. W II edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  uczestniczyli Wojciech Bogdański i Sebastian Szymczyk z Technikum Agrobiznesu. Chłopcy wyróżniali się wysokimi wynikami w nauce przedmiotów zawodowych i dużym zaangażowaniem w zajęcia pozalekcyjne. Brali też udział w konkursie „Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich” , w którym zdobyli nagrodę za projekt związany z wykorzystaniem metanu pochodzącego z budynków inwentarskich. Ich osiągnięcia zostały docenione i zaowocowały otrzymaniem  stypendium. Kwota  4152zł z była przeznaczona na rozwój zainteresowań i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Sebastian wykorzystał pieniądze na specjalistyczny kurs rolniczy i sprzęt komputerowy. Wojtek zakupił fachowy program komputerowy i części do budowy prototypu mieszadła do gnojowicy zasilanego energią słoneczną. Warto dodać, że urządzenie to samodzielnie zaprojektował.

Obaj uczniowie są bardzo zadowoleni z możliwości, jakie dało im stypendium.  Uważają, że stypendium stwarza uczniom szanse do samorozwoju i mobilizuje do większej aktywności. Opiekunem stypendystów była Pani Alicja Sakowska, która zajmowała się stroną formalną projektu i koordynowała pracę uczniów.

Do III edycji programu stypendialnego wytypowano czworo kolejnych uczniów, którzy chcą inwestować w swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. 

DSC_0571