Rekrutacja


 

INFORMACJA DLA KANDYDATA O TERMINACH SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

ROK SZKOLNY 2023/2024:

 

1. Termin składania wniosków o przyjęcie: od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00.

2. Termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

3. Przy składaniu oryginalnych dokumentów kandydat przynosi również podpisane na odwrocie zdjęcie legitymacyjne - 1 szt.

4. Od 15 maja 2024 r. do 22 lipca 2024 r.  kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie wskazując szkołę, jako szkołę pierwszego wyboru w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych wydaje skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

5. Lista kandydatów zakwalifikowanych wywieszona będzie na drzwiach głównych szkoły dnia 19 lipca 2024 r.

6. Lista kandydatów przyjętych będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły dnia 25 lipca 2024 r.