Biblioteka Szkolna

Zapraszamy  do biblioteki uczniów, słuchaczy szkół dla dorosłych,  nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Służymy zawsze radą i informacją. Pomożemy w wyborze materiałów potrzebnych do nauki czy ciekawej książki „do poduszki”. W naszych bogatych zbiorach każdy znajdzie coś dla siebie!

Godziny pracy biblioteki od 13 września 2021 r.

Dzień tygodnia

Godziny

poniedziałek

11:35-14:10

wtorek

8:50-11:35
12:30-13:20

środa

8:50-14:10

czwartek

9:00-13:20

piątek

BIBILIOTEKA NIECZYNNA

 


 

PATRONI ROKU 2022

 

 W związku z przypadającą w roku bieżącym 200. rocznicą pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której rok 2022 został ustanowiony Rokiem Polskiego Romantyzmu. „Ballady i romanse” będą również lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. 

 

Na patronów roku 2022 zostali wybrani:

Maria Grzegorzewska, 

 Maria Konopnicka,

 Ignacy Łukasiewicz, 

Józef Rufin Wybicki, 

Wanda Rutkiewicz, 

Józef Mackiewicz.

 Maria Grzegorzewska W 2022 r. mija 100. rocznica założenia PaństwowegoInstytutu Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).Jest założycielką i patronką. Jako naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog, działaczka społeczna. Mottem swojego życia i życia kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła ona stwierdzenie: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Szczególną wartość nadała pracy nauczyciela-wychowawcy, którego widziała jako człowieka bogatego wewnętrznie, charyzmatycznego i empatycznego”.

 

 W maju 2022 r. przypada 180. rocznica urodzin  Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. Jedna z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. Twórczyni „Roty”. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Była autorką takich dzieł jak”: „Pan Balcer w Brazylii”, „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa”, powieści i wierszy dla dzieci, jak „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” i „Na jagody”.Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych.

 

200 lat temu, urodził się Ignacy Łukasiewicz, twórca światowego przemysłu naftowego. W 2022 r. przypada także 140. rocznica jego śmierci. Jego działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata. Z wykształcenia farmaceuta, podczas pracy w aptece prowadził badania nad destylacją ropy naftowej, z której udało mu się wydzielić naftę.

Wśród dokonań Łukasiewicza było:

 • utworzenie na ziemiach polskich pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce w powiecie krośnieńskim;
 • uruchomienie kilku rafinerii;
 • wynalazł on także lampę naftową.

Zaangażowanie patriotyczne Łukasiewicza:

 • udział w konspiracji podczas Powstania Krakowskiego;
 • wsparcie finansowe Powstania Styczniowego i pomoc jego uczestnikom;
 • był on także filantropem i działaczem społecznym.

Józef Wybicki 10 marca – 200. rocznica śmierci, 29 września – 275. rocznica urodzin, 225. rocznica powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

Józef Rufin Wybicki to autor „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. Józef Wybicki brał udziału w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Do historii przeszła jego protestacja zgłoszona w trakcie sejmu Repninowskiego w 1769 roku, która przez współczesnych uznawana jest za jedno z pierwszych działań konfederacji barskiej. Józef Wybicki wielokrotnie był posłem na Sejm, jednak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki. Mimo to brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 Maja. Po interwencji rosyjskiej wziął udział w tajnych przygotowaniach do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Po upadku insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie dzięki jego staraniom udało się uzyskać zgodę na utworzenie wojska polskiego u boku Francji.

 

 Wanda Rutkiewicz 12 maja – 30. rocznica śmierci. Jedna z najwybitniejszych himalaistek świata. 16 października 1978 roku zdobyła Mount Everest – jako pierwsza osoba z Polski i trzecia kobieta na świecie. Była także pierwszą kobietą na świecie, która stanęła na najtrudniejszym do zdobycia szczycie K2. Od najmłodszych lat trenowała różne dyscypliny sportu, by ostatecznie związać się z górami – najpierw jako taterniczka, potem alpinistka, a wreszcie – himalaistka. Była orędowniczką kobiecego himalaizmu, wspierała kobiece ekspedycje i sama brała w nich udział” „Na upamiętnienie zasługuje też działalność Wandy Rutkiewicz w opozycji demokratycznej. W latach 80. była członkinią zakładowego koła „Solidarności” w Instytucie Maszyn Matematycznych. Niektóre źródła podają, że była pomysłodawczynią założenia tej komórki związku. Zaginęła 12 maja 1992 roku w drodze na Kanczendzangę. Do dziś odnaleziono jej ciała.

 Józef Mackiewicz  urodził się 120 lat temu, w kwietniu 1902 r. Ten jeden         z największych pisarzy polskich w swej twórczości „przedstawiał życie mieszkańców pogranicza polsko-litewsko-białoruskiegona tle przełomowych wydarzeń historycznych i odwoływał się do tradycji wielonarodowej                I Rzeczypospolitej”. Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu, poszukiwał wszystkiego,  co mogłoby łączyć mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w tym antybolszewicką opozycję w Rosji, na drodze ku wolności narodów. Wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi".


 

 

 

12 maja Dzień Walki z Czerniakiem.

 Jest to okazja do zwrócenia uwagi na charakterystykę tego nowotworu oraz jego profilaktykę. Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale występuje także na ustach, nosie czy gałce ocznej. Znamię może być nowe lub powstałe z już istniejącego znamienia pod wpływem słońca lub światła UV  w solariach.  Czerniak może rozwinąć się u każdego. Polacy ze względu na jasną karnację skóry są w dużym stopniu narażeni na ten nowotwór.

 

Szczególnie zagrożone zachorowaniem są osoby:

- o jasnej karnacji, rudych lub blond włosach, niebieskich oczach, licznych piegach;

- o dużej liczbie znamion barwnikowych, znamion w miejscach drażnienia;

- które doznały oparzeń słonecznych, zwłaszcza  w dzieciństwie;

- słabo tolerujące słońce, opalające się z dużym trudem lub wcale;

- przebywające w pełnym słońcu dłużej niż godzinę dziennie;

- u których w rodzinie występowały przypadki czerniaka lub innych nowotworów skóry;

- korzystające z solarium.

https://www.akademiaczerniaka.pl/o-czerniaku/jak-rozwija-sie-czerniak-skory-czynniki-ryzyka

W Polsce co roku odnotowuje się około  50 tys. przypadków nowych zachorowań  na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Czerniak to jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Tworzy się w wyniku zezłośliwienia melanocytów –komórek barwnikowych skóry. Wcześnie wykryty jest wyleczalny w 90 %.

Aby uchronić się przed czerniakiem należy:

 • używać kremów z wysokim filtrem
 • unikać opalania w czasie gdy promieniowanie słoneczne jest największe
 • zrezygnować z solarium
 • obserwować swoje znamiona
 • zgłaszać się na konsultacje lekarskie przynajmniej 1 raz w roku
 • Cechy charakterystyczne, które pomagają w rozpoznaniu czerniaka, określane są za pomocą kryteriów:

ABCDE czerniaka

A – asymetria, np. znamię „wylewające” się na jedną stronę

B – brzegi poszarpane, nierównomierne, posiadające zgrubienia
 

C – czerwony, czarny, niejednolity kolor
 

D – duży rozmiar, wielkość zmiany powyżej 6 mm                                                                 

E – ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu  

W razie zauważenia niepokojących zmian należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

 

W Polsce tego dnia można skorzystać z bezpłatnych badań znamion. Patronem tej akcji  jest Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. To wspaniała okazja, aby skonsultować  się ze specjalistami. Warto kilka dni przed planowanymi akcjami sprawdzić w Internecie, w których gabinetach odbywają się darmowe badania, aby umówić  się wcześniej na wizytę. Podczas  Dnia Walki  z Czerniakiem można uzyskać również informacje na temat fototypu skóry.

W ramach profilaktyki  w naszej szkole przy sklepiku jest gazetka  informacyjna o czerniaku.  Prowadzone były zajęcia z programu edukacyjnego  "Znamię! Znam je?"  Jest to inicjatywa Akademii Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.


 

   

Cały artykuł na ten temat znajdziesz tutaj


„LII Konkurs  Palma Kurpiowska Łyse 2022” 

Ozdobione wstążkami, suszonymi barwnymi trawami, listkami borówki, mirtu lub widłakiem uroczyście święcone są w kościołach:

... do świątyni gronem wszystkim

 idą młodzi, idą starzy

różdżkę wierzby z młodym listkiem

niosą święcić do ołtarzy…

... orzeźwiona łzami wiary

 wraca w domy ciżba prosta

i jak każe zwyczaj stary

różdżką wierzby siebie chłosta

 „ nie ja biję – wierzba biła,

już za tydzień Zmartwychwstanie”.

Niedziela Palmowa zwana Kwietną, Palmową, Różdżkową, Wierzbną rozpoczyna cykl zwyczajów i obrzędów wspominania ostatnich dni życia Chrystusa na ziemi. Nazwana na pamiątkę uroczystego wjazdu do Jerozolimy, gdy lud na znak czci i hołdu rzucał gałązki palmowe pod nogi osiołka niosącego Pana.

Jedną z największych atrakcji folklorystycznych na Mazowszu jest Niedziela Palmowa we wsi Łyse w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Ze wszystkich stron zjeżdżają wycieczki aby zobaczyć największe (ponoć) w Polsce palmy wielkanocne. Mieszkańcy Łysych i działacze kultury twierdzą, że Łyse słynęły „od zawsze” z największych palm, bo jak powiadają Kurpie wysokie palmy miały zapewnić długie życie, dorodne dzieci i urodzaj w polu.

Od 1969 roku rok rocznie organizowany  jest konkursu na Kurpiowską Palmę Wielkanocną.  Wyjątek stanowi  2020 r. z powodu pandemii konkurs nie odbył się w ogóle.  

Nie zawsze jednak tak było. Adam Chętnik, założyciel skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie Łomżyńskim,  w piśmie „Ziemia” w 1932 roku tak pisał: „Przed laty kilkudziesięciu starano się mieć palmy możliwie wysokie. Obecnie palmy wysokie wychodzą coraz więcej z mody. Na ich miejsce ludność tnie gałązki wierzby, dzikich porzeczek czarnych, malin itp. i zatyka je w naczynia z wodą jeszcze w połowie postu.”.

 Po II wojnie światowej nie powrócili Kurpie do tradycji strojenia wysokich palem. 

W 1969 roku, w rok po jego śmierci męża  Jadwiga Chętnikowa, dyrektor Muzeum Kurpiowskiego w Łomży i skansenu w Nowogrodzie, dla uczczenia pamięci męża podjęła akcję organizowania konkursu na Kurpiowską Palmę Wielkanocną.

 Los sprawił, że wiosną tego roku Pani Chętnikowa spotkała etnografa Bobka Opowicza zwanego „Wujek”, działacza Uniwersyteckiego klubu Amatorów Turystyki (UNIKAT-u.)   Pełen niezwykłych pomysłów Wujek Opowicz zorganizował trwającą cztery lata akcję promowania Kurpiowskiej Palmy w Łysych. W akcji brały udział następujące osoby i instytucje:

 • Pani Jadwiga Chętnikowa – wódz naczelny całego przedsięwzięcia i szef skansenu w Nowogrodzie,
 • ksiądz Adolf Pogorzelski – proboszcz parafii Łyse – propagator kultury kurpiowskiej, przywiązujący wielką wagą do zachowania stroju ludowego,
 • Państwo Irena i Władysław Karaszewscy. Ona – kierowniczka klubu i Koła Gospodyń, On – prezes Kurpiowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Łysych,
 • studenci zgromadzeni wokół Unikatu.

 Akcja przebiegała corocznie według podobnego schematu:

 • W sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową autokar ze studentami przyjeżdżał do Nowogrodu. Zwiedzaliśmy skansen, Pani Chętnikowa opowiadała o historii Kurpiowszczyzny,
 •  czasami jeździliśmy do Dębnik – do Bolesława Olbrysia – rzeźbiarza, lutnika i wytwórcy instrumentów muzycznych.
 • Wieczorem, nad Narwią tradycyjne śpiewanie przy ognisku.
 • W niedzielę rano jechaliśmy do Łysych. W klubie prowadzonym przez Panią Karaszewską przebieraliśmy się w autentyczne kurpiowskie stroje ludowe przywiezione z muzeum w Nowogrodzie. 
 • jako „autentyczni Kurpie”, z konkursowymi palmami  wkraczaliśmy do kościoła na mszę o 11-tej.
 • Po procesji i mszy św. „grupa Kurpiów w strojach ludowych” odnosiła palmy do szkoły.
 • Po zaniesieniu palm do szkoły, w klubie Koła Gospodyń odbywała się radosna biesiada. Byliśmy częstowani „ piwem kozicowym”, razowym chlebem z mąki mielonej na żarnach i wspaniałym płynnym miodem i było jak w starym kurpiowskim zaproszeniu biesiadnym jedzta, pijta i macajta.
 • Następnego dnia  odbywał się konkurs urody i długości wykonanych przez okolicznych mieszkańców palm.

 Z roku na rok palm zgłaszanych na konkurs było coraz więcej, a co najważniejsze zaczęli się pojawiać mieszkańcy Łysych i okolicznych wsi w strojach kurpiowskich – z początku były to tylko dzieci, później dorosłe kobiety.

       Patrząc z perspektywy trzydziestu lat, należy stwierdzić ze był to bardzo ważny impuls dla aktywizacji kulturowej tego regionu. Po reformie administracyjnej

1975 r. Łyse znalazło się w sferze działania Muzeum Okręgowego  w Ostrołęce rozszerzając konkurs o inne dziedziny artystycznej twórczości kurpiowskiej.

 Nasz szkoła również rokrocznie bierze udział w konkursie i zawsze z sukcesami.

 

 Na podstawie artykułu  Początki konkursu „ Palma Kurpiowska”w Łysych  Krzysztofa Braun

Wiecej informacji  http://www.folklor.kurpie.com.pl/przywrocic_dawna_swietnosc/

 

1
2
3
4
5

 


Recenzje książek

Nie ma tego Złego” pióra  Marcina Mortka to fantastyka, która czerpie ze wszelkich znanych wcześniej schematów, któż bowiem nie słyszał o bandzie do zadań specjalnych, w której nie brakuje przedstawicieli wszelkich ras i specjalności. Jednak w tej książce, dostajemy coś więcej - szalone, niebezpieczne przygody Kociołka i jego grupy. Niepowtarzalny klimat, lekka i przyjemna lektura

Edward Kociołek i jego nietypowi kompani są prawdziwą ekipą do zadań specjalnych. Za odpowiednią opłatą można ich wynająć do zadań niemal niemożliwych. Gdy po powrocie z kolejnej wyprawy Kociołek rozmawia z żoną dociera do niego, że ich skuteczność nie we wszystkich może budzić podziw, a jego rodzina podczas wypraw może być w niebezpieczeństwie. Postanawia wiec udać się do księcia Stefana z nadzieją na zawarcie układu, który zapewni ochronę jego rodzinie. Nikt z tej niezwykłej kompanii nie spodziewa się, jak trudne okaże się zadanie, które zleci im Stefan. Drużyna do zadań specjalnych będzie musiała zmierzyć się ze Złem w jego najgorszej postaci. Pytanie tylko, czy grupa sześciu stworzeń i ludzi i będzie w stanie stawić czoła tak potężnemu przeciwnikowi, tym bardziej, iż każdy człowiek wokół wierzy, że Złe zostało pokonane na dobre już lata temu. *** Świetna książka, którą czyta się z prawdziwą przyjemnością. Autor bardzo zgrabnie prowadzi czytelnika przez przygody nieustraszonej drużyny sprawiając, że choć przez chwilę czytelnik sam znajduje się w magicznym, pełnym niebezpieczeństw świecie. Pełna ironii i humoru powieść o prawdziwej przyjaźni i zaufaniu, które są w stanie dokonać niemal niemożliwego. Tutaj cały czas coś dzieje.


 

 Nagroda Literacka Nike  2019 

Laureat  Mariusz Szczygieł mówi w swojejksiążce o tym, czego nie ma za pomocą tego, co jest lub co/kto pozostał(o). Trudne przeżycia egzystencjalne filtruje przez przedmioty, emocjonalne historie jednostek, wspomnienia… Takie ujęcie idealnie wpisuje się w definicję reportażu, autorstwa Szczygła, którą możemy znaleźć na końcu „Nie ma

 

„Nie ma „porusza problem niedosytu, poczucia braku także w kontekście poszukiwania własnej tożsamości płciowej czy marnienia świetności. Drugie ujęcie jest szczególnie ciekawe. Szczygieł opisuje je na przykładzie wspaniałej, urządzonej w secesyjnym stylu willi i jej właścicieli – arystokratów. Historia nie oszczędza jednak nikogo. Opisana historia pokazuje jednak, że ze zmianami, utratą autorytetu czy wysokiej pozycji można godzić się w piękny sposób i zachowywać swoją godność.

Zaznaczę również istotny element książki, jakim są jej bohaterowie. Mamy tu do czynienia z jednostkami bardzo charakterystycznymi, jak wspomniana Viola Fischerowa czy siostry Woźniackie (Ludwika i Zofia). Autor opisuje także postacie mniej wyróżniające się, takie, których słowa z łatwością mogłyby pojawić się na naszych ustach. Przykładem tego jest ojciec Szczygła, który pojawia się w dwóch rozdziałach.

Warto również napisać kilka słów o narracji. W większości segmentów jest ona bardzo czytelna. Mamy tutaj do czynienia z prostym i przejrzystym językiem. Jednak zdarzają się momenty, gdy zawiłość narracji jest zbyt duża i trudno domyślić się, jakie refleksje kryją się pod słowami autora.

Mariusz Szczygieł prezentuje w „Nie ma „nowatorskie podejście do reportażu. Przedstawia swoją własną definicję gatunku i przenosi ją na karty książki. Autor podejmuje temat trudny, bo pustka zazwyczaj wiąże się z cierpieniem. Szczygieł ugryzł go jednak z wielu stron. Choć pod względem stylu nie znajdziemy w zbiorku wielu ckliwości – książka jest bardzo poruszająca i wartościowa dla czytelnika. Myślę, że jest to idealny prezent pod choinkę. Zadowoli nie tylko entuzjastów reportaży – każdy odnajdzie w nim kawałek siebie, uwierającą lukę, która wymaga opowiedzenia.

 


     

 Książka „ W pogoni za Veronicą „ Isabelle Ronin została opublikowana na Wattpadzie,

a dopiero teraz doczekała się wydania na papierze. „ W pogoni za Veronicą „ Isabelle Ronin
Pewnego wieczoru Caleb zauważa w klubie piękną kobietę w czerwonej sukni, to Veronica, która właśnie została wyrzucona z mieszkania. Książka „ W pogoni za Veronicą „ Isabelle Ronin została opublikowana na Wattpadzie, 
a dopiero teraz doczekała się wydania na papierze.

„ W pogoni za Veronicą „ Isabelle Ronin
Pewnego wieczoru Caleb zauważa w klubie piękną kobietę w czerwonej sukni, to Veronica, która właśnie została wyrzucona z mieszkania.


Splot nie oczekiwanych zdarzeń doprowadza do wspólnego zamieszkania tych dwoje.
Przez całą książkę poznajemy historię tych bohaterów, to co ich ukształtowało, co wpłynęło na to jakimi są ludźmi teraz.
Książka opowiada o zaufaniu, szukaniu miłości i zrozumienia, a jednocześnie odtrąceniu i wewnętrznym bólu...
Akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku miesięcy, gdzie relacje między bohaterami zmieniają się jak w kalejdoskopie.
Narracja zawsze pierwszoosobowa, co pozwala lepiej wczuć się w danego bohatera.
Napisana lekkim, ale ujmującym językiem, gdzie emocje i uczucia kipią z każdej strony.
Książka znalazła miejsce w moim sercu, które zostało rozbite na kawałki wszystkim, co wydarzyło się w tej ujmującej książce.
Najważniejsze pytanie- czy polecam tę książkę? Zdecydowanie tak. Jeśli szukasz dobrej książki, gdzie „płyniesz” przez wydarzenia, ale jesteś też ich częścią to jest to właśnie książka dla Ciebie! 


 

Lista książek zakupionych do biblioteki w ramach programu:

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata  2021- 2025”.

 1. Podziemie.  Haruki Murakami
 2. Rozmowy z przyjaciółmi.  Sally Rooney
 3. Zabierz mnie do domu. Marie Aubert
 4. Seria z Komisarz Nina Warwiłow. Jędrzej Pasierski
 5. Ostatni . Maja Lunde
 6. Żyje się tylko dziś. Jens Andersen
 7. Panny z wesela. Monka Śliwińska
 8. Najlepsze miasto świata. Grzegorz Piątek
 9. Lajla znaczy noc. Aleksandra Lipczak
 10. Fuerte. Kasper  Bajon
 11. Dziki Dzikus. Krzysztof Łapiński
 12. Lato na Rodos. Katarzyna Ryrych
 13. Już , już . Katarzyna Wasilewska
 14. Świat Mundka .Katarzyna Wasilewska
 15. Oczy Michaliny. Marcin Szczygieł
 16. Nie ma . Mariusz Szczygieł
 17. Małe licho – seria 4 części . Marta Kisiel
 18. Arystoteles i Dante  odkrywają sekrety wszechświata. Benjamin Alire Saenz
 19. Matka roku.  Gabriela Gargaś
 20. Sprzątaczka. Stephanie Land
 21. Dotknąć nieba .Judy Landrieu Klein
 22. Skaza . Robert Małecki
 23. Zdrada.  Robert Małecki
 24. Woda.  Robert Małecki
 25. Trzy kroki od siebie. Lippincott Rachael Daughtry Mikki Iaconis Tobia
 26. Czerwona Królowa . Tom 1 Victoria Aveyard
 27. Królewska klatka. Tom 2 Victoria Aveyard
 28. Szklany miecz. Tom 3 Victoria Aveyard
 29. Wojenna burza . Tom 4 Victoria Aveyard
 30. Ponad wszystko.  Nicola Yoon
 31. Fangril .  Rainbow Rowell
 32. Never Never. Colleen Hoover
 33. Krawcowa z Paryża. Georgia Kaufamann
 34. Fanfik. Natalia  Osińska
 35. Opowieści z  piasku i morza.  Alwyn Hamilton
 36. Buntowniczka z pustyni. Alwyn Hamilton
 37. Zdrajca tronu. Alwyn Hamilton
 38. Duchy rebelii. Alwyn Hamilton
 39. Najszczęśliwszy człowiek na Ziemi. Eddide Jaku
 40. Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie. Kelsey Miller
 41. Położna z Auschwitz. Magda Kindler
 42. Topiel. Jakub Ćwiek
 43. Ekstradycja .Remigiusz  Mróz
 44. Geekerela.  Ashley Poston (tom 1)
 45. Księżniczka i fangirl. Ashley Poston(tom 2)
 46. Zaczytana i Bestia.  Ashley Poston (tom 3)
 47. Ocalało tylko serce. Klaudia Bianek
 48. Jadłodajnia po polsku. Marta Dymek
 49. Zjadacza  Grzechów. Megan Campisi
 50. Opowieść podręcznej. Margaret Atwood
 51. Testamenty .Margaret Atwood
 52. Grace i grace. Margaret Atwood
 53. Maybe Someday. Colleen Hooverr (tom 1)
 54. Maybe Now. Maybe Not. Colleen Hoover  (tom 1.5-2)
 55. Ruiny Gorlanu. John Flanagan (tom 1)
 56. Płonący most. John Flanagan (tom 2)
 57. Ziemia skuta lodem. John Flanagan (tom 3)
 58. Tez tak mam. Kostyszyn Magdalena
 59. Okrutny książę  tom1-3
 60. Mów mi Win. HarlanCoben
 61. Terapeutka.B.A. Paris 
 62. Chwilowa anomalia . O chorobach współistniejących  naszego świata. Tomasz Michniewicz
 63. Srebrna łyżeczka. Magdalena Witkiewicz
 64. Dziobak literatury. Reportaże  latynoamerykańskie .
 65. Żałobnica . Robert Małecki
 66. Nie ma tego Złego. Marcin Mortka
 67. Grecja. Gorzkie pomarańcze. Dionisios Struris
 68. Wiosna zaginionych. Anna Kańtoch
 69. Fantastyczny Lem. Antologia opowiadań  według  czytelników. Stanisław Lem
 70. Awantury na tle powszechnego ciążenia. Tomasz Lem
 71. Samotność Bogów. Dorota Trakowska
 72. Dom Gucci. Potęga mody szaleństwo. Sara Gay Forden
 73. Wrócę do ciebie po wojnie.  Leon Silver
 74. 60 felietonów najjadowitszych. Jerzy Plich
 75. Czas wolny w PRL. Wojciech Przylipiak
 76. Domek przy plaży. The Kissing Booth
 77. Sprawa zaginionego markiza. Enola Holmes
 78. Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. Przemek Staroń 
 79. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Viktor E. Frankl
 80. Trzy siostry .Heather Morris
 81. Demaskator. John Grisham
 82. Harry Poter i przeklęte  dziecko. I.K.Rowling
 83. Heartstoperr. Alice Oseman
 84. Red White & Royal Blue. Casey McQuiston
 85. Kolejne 365 dni. Blanka  Lipińska
 86. Ten dzień. Blanka Lipińska
 87. Tamte dni tamte noce. Andre Aciman
 88. Wszystkie znaki na niebie i ziemi. Iem Bennett
 89. Drugie bicie serca. Murray Tamsyn
 90. Łyski liczą do trzech. Olga Hund
 91. Żadnej przemocy. Astrid Lindgren
 92. Chłopak z lasu. Marten Melin
 93.  Otym można rozmawiać tylko z królikami. Anna Hoglund
 94. Traktory i kombajny PRL-u Jacek Gembara
 95. Lekkie życie Barnaby'ego BrocketaJohn Boyne
 96. Tatuażysta z Auschwitz  Heather Morris
 97. Precedens. Remigiusz Mróz
 98. Afekt. Remigiusz Mróz
 99. Egzekucja.  Remigiusz Mróz
 100. Kasacja.  Remigiusz Mróz
 101. Pakiet Stulecie Winnych tomy 1-3 Ałbena Grabowska
 102. Dziewczyny z Wołynia. Anna Herbich-Zychowicz.
 103. O chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz. Prawdziwa historia.
 104. Dronfield Jeremy
 105. Na oceanie nie ma ciszy. Dominik Szczepański
 106. Po drugiej stronie książki. Andrzej Pilipiuk
 107. Ucieczka norweski dziennik Tom 1 . Andrzej Pilipiuk
 108. Obce ścieżki dziennik norweski Tom2.  , Andrzej Pilipiuk
 109. Norweski dziennik. Tom 3. Północne wiatry. Andrzej Pilipiuk
 110. Homo bimbrownikus.  Andrzej Pilipiuk
 111. Czarna góra. Andrzej Pilipiuk
 112. Przyjaciel człowieka. Andrzej Pilipiuk
 113. Operacja Dzień Wskrzeszenia . Andrzej Pilipiuk
 114. Strażnik. Paulina Hendel
 115. Zimowla.  Dominika Słowik
 116. Stramer.  Mikołaj Łoziński
 117. Czarne morze. Karolina Macios
 118. Pianie kogutów, płacz psów” – Wojciech Tochman
 119. Patolodzy. Paulina Łopatniuk
 120. Swoją drogą. Opowieść o trzech podróżach po inne życie. Tomasz Michniewicz
 121. Zabić drozda. Lee Harper
 122. Rok 1984 .George Orwel
 123. Paragraf 22. Josehp Heller
 124. Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland.   Haruki Murakami
 125. Outsiderzy  S.E. Hinton
 126. Fight Club.  Chuck Palachniuk
 127. Kurpie. Legendy i opowieści / Legends snd folk
 128. Krwawe łzy
 129. Dziewczyna o perłowych włosach
 130. Gwiazdkozaur  i Zimowa Czarownica
 131. Promyczek . Kim Holden
 132. Krawędź wieczności. Wydanie specjalne .Ken  Follett
 133. Ktoś mnie pokochał. Bridgertonowie. Julia Quinn
 134. Skrzydła dla motyla. Ntailan  Lolkoki
 135. Pinocchio
 136. Andersens Fairy Tales
 137. Basnie braci Grimm wersja niemiecka.
 138. Pandemia .
 139. W pogoni za Veronicą. Isabelle Ronin

„Upoluj swoją książkę"

 

   Pragniemy poinformować, że ruszyła kolejna edycja akcji Czytaj PL i Upoluj swoją książkę. Kod QR zapewniający dostęp do 12 tytułów jest już aktywny.