Rada pedagogiczna ZSP Łyse

 

Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych w roku szkolnym 2023/24:

Dyrektor - Ptak Dariusz –  fizyka, informatyka
Bastek Alicja – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, produkcja zwierzęca w praktyce, technika w rolnictwie, technika w rolnictwie w praktyce, przetwórstwo żywności
Grala Ewa -   język polski, chemia, biologia
Kowalczyk Marzena – historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość
Kowalska Beata – wychowanie fizyczne
Krzyżewska Maryna – język angielski

Kubeł Joanna – kierownik kształcenia praktycznego, działalność gospodarcza w agrobiznesie, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
Mulawka Jacek – informatyka, przedmioty zawodowe technologia żywności
Mulawka Monika – przedmioty zawodowe technologia żywności, zajęcia rewalidacyjne
Parzych Monika – język angielski
Pędzich Marianna - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Polewaczyk Dorota – produkcja roślinna, produkcja roślinna w praktyce, technika w rolnictwie w praktyce, rachunkowość w praktyce, rachunkowość i rozliczenia podatkowe, działalność gospodarcza w praktyce, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym,  biblioteka
Popielarczyk Lucyna – matematyka
Karolina Łojko - pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
Tomczak Ewa – język polski, geografia, chemia, biblioteka
Trzcińska Danuta - filozofia, religia

Wiśniewska Anna – język niemiecki, biblioteka