Rada pedagogiczna ZSP Łyse

 

Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych w roku szkolnym 2021/22:

Dyrektor - Ptak Dariusz – edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, informatyka
Bastek Alicja – przedmioty zawodowe rolnicze
Grala Ewa - biologia, chemia, język polski, zajęcia rewalidacyjne
Kowalczyk Marzena – historia, wiedza o społeczeństwie
Kowalska Beata – wychowanie fizyczne
Krzyżewska Maryna – język angielski

Kubeł Joanna – kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe ekonomiczne
Mulawka Jacek – przedmioty zawodowe technologia żywności
Mulawka Monika – przedmioty zawodowe technologia żywności
Niedźwiedzki Robert - przepisy ruchu drogowego

Parzych Monika – język angielski
Pędzich Marianna - wychowanie fizyczne

Polewaczyk Dorota – przedmioty zawodowe ekonomiczne, biblioteka
Popielarczyk Lucyna – matematyka
Szmigiel Natalia - przedmioty zawodowe technologia żywności
Tomczak Ewa – język polski, geografia, zajęcia rewalidacyjne
Trzcińska Danuta - filozofia, religia

Wiśniewska Anna – język niemiecki, biblioteka