Rada pedagogiczna ZSP Łyse

 

Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych w roku szkolnym 2020/21:

Dyrektor - Ptak Dariusz – edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, informatyka
Bastek Alicja – przedmioty zawodowe rolnicze
Grala Ewa - biologia, chemia, język polski, zajęcia rewalidacyjne
Kiernozek Celina - chemia, geografia
Kowalczyk Marzena – historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
Kowalska Beata – wychowanie fizyczne
Kożubowska Edyta - przedmioty zawodowe rolnicze

Krzyżewska Maryna – język angielski

Kubeł Joanna – kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe ekonomiczne
Mulawka Jacek – przedmioty zawodowe technologia żywności
Mulawka Monika – przedmioty zawodowe technologia żywności
Parzych Monika – język angielski
Pędzich Marianna - wychowanie fizyczne

Polewaczyk Dorota – przedmioty zawodowe ekonomiczne, biblioteka
Popielarczyk Lucyna – matematyka
Szmigiel Natalia - przedmioty zawodowe technologia żywności
Tomczak Ewa – język polski, geografia, zajęcia rewalidacyjne
Trzcińska Danuta - filozofia, religia

Wiśniewska Anna – język niemiecki, biblioteka