Kierunki kształcenia w ZSP Łyse

Wnioski o przyjęcie do Zespołu Szkół Powiatowych

w Łysych na rok szkolny 2024/2025 

Wniosek o przyjęcie do szkół dla młodzieży (technikum, szkoła branżowa)

Wniosek o przyjęcie do Liceum dla Dorosłych

 
Drodzy Ósmoklasiści!  Szanowni Rodzice! 

Przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej. To ważna sprawa, która ma wpływ na całe przyszłe życie. Wybór powinien opierać się na predyspozycjach młodego człowieka oraz rzetelnej wiedzy o możliwościach kształcenia.  Przedstawiamy Wam więc naszą szkołę –
 
Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
 
Jesteśmy szkołą mocno związaną z lokalną społecznością, szkołą blisko domu. Myślimy, że to istotna zaleta w dzisiejszych niepewnych czasach. 
Placówka istnieje od ponad 60 lat i wykształciła tysiące absolwentów w wielu zawodach. Stale się rozwija i posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i do nauki zawodu, halę gimnastyczną, własne boisko „Orlik”, szybki Internet.
Na młodzież czeka u nas:

⇒ technikum (5 lat) o kierunkach:

• technik technologii żywności specjalność cukiernik, dla zainteresowanych produkcją i przetwórstwem żywności,
przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym  jest język angielski;

• technik agrobiznesu, dla wiążących swą przyszłość z gospodarstwem rolnym,
przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym  jest język angielski;

⇒ branżowa szkoła I stopnia (dawniej zawodowa, 3 lata) dla tych, którzy chcą szybko zdobyć zawód i wkroczyć w samodzielność.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje, biorąc udział w programach finansowanych przez Unię Europejską. Uczestniczyli w kursach carvingu, obsługi wózka widłowego, chemizacyjnym, obsługi maszyn rolniczych. W bieżącym roku w ramach projektów unijnych mają do dyspozycji kursy rolnicze, a także barmański, kelnerski, zdobienia tortów i baristyczny. Uczniowie technikum odbywają staże zawodowe krajowe i zagraniczne – wyjeżdżali pięciokrotnie na staż do Hiszpanii.

Młodzi ludzie spotykają się z przedsiębiorcami, artystami i sportowcami. Uczestniczą w ciekawych warsztatach, akcjach charytatywnych i wycieczkach. Mają dostęp do zaopatrzonej w nowości biblioteki szkolnej. Wszystko to pozwala im się rozwijać, zdobywać cenne doświadczenia i wzmacnia ich pozycję na rynku pracy. 
Dysponujemy doświadczoną kadrą. Zawodu uczą nauczyciele - praktycy, którzy doskonale przygotowują młodzież do egzaminów zawodowych. Nasi uczniowie co roku zdobywają stypendia finansowe za osiągnięcia w nauce i zajmują wysokie miejsca w konkursach. Dbamy nie tylko o dobre warunki do nauki, ale też o bezpieczeństwo i wygodę młodzieży - działa monitoring szkolny i sklepik uczniowski. Stosujemy nowoczesne rozwiązania – mamy dziennik elektroniczny i szkolny profil na facebook’u. 
Nie szukaj szkoły daleko – mamy dla Ciebie ciekawe propozycje blisko domu!
 
 
Dyrekcja i Nauczyciele ZSP w Łysych 
 
 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁY DZIENNE

 

TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z INNOWACJĄ DIETETYKA I FITNESS
Jak myślisz kto odpowiada za prawidłową produkcję żywności? Kto kryje się za nowymi produktami spożywczymi pojawiającymi się na rynku? Kto nadzoruje przebieg wytwarzania i kontroluje jakość produktów, które kupujesz w sklepach? Jeśli nurtują Cię odpowiedzi na te pytania rozpocznij edukację w technikum technologii żywności i sprawdź, czy technolog żywności to zawód dla ciebie!
Technolog żywności zajmuje się odpowiednim przetwarzaniem surowców roślinnych i zwierzęcych na artykuły spożywcze. W zawodzie tym możesz specjalizować się w wielu kierunkach tj. przetwórstwo mięsne, mleczarskie, cukiernictwo czy piekarstwo itp.
Zawód technologa żywności jest podzielony na kilka różnych stanowisk, które odpowiadają za poszczególne etapy przetwarzania żywności:
Technolog – projektuje i wprowadza do produkcji nowe receptury, udoskonala istniejące produkty
Kierownik produkcji – nadzoruje pracowników fizycznych, dba o techniczne aspekty produkcji
Laborant – ocenia jakość gotowych wyrobów za pomocą zmysłów i odpowiedniej aparatury laboratoryjnej

Technolog żywności może szukać pracy w firmach i zakładach związanych z przetwórstwem, produkcją żywności i żywieniem człowieka. Poza tym może pracować w placówkach badawczych oraz państwowych jednostkach kontroli (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych, jednostki kontrolne Straży Granicznej).

Po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 
SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 
uczniowie uzyskują tytuł technika technologii żywności.

Technik Agrobiznesu

numer zawodu 331402
 
Charakterystyka kierunku:
 
Nauka w technikum agrobiznesu trwa pięć lat. Kształcenie ogólne odbywa się na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w efekcie dające możliwość zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych, ekonomicznych lub innych.
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Technik agrobiznesu jest przygotowany do :
 
- organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
- prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
- prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
 
Podczas trwania nauki uczniowie:
1. Zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik Agrobiznesu - po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej . Koniec II semestru klasy IV
 
RL.07.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Koniec I semestru klasy V
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
2. Zdobywają dodatkowe uprawnienia.
Uczniowie mogą brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę z zakresu: obsługi maszyn rolniczych, stosowania środków ochrony roślin, inseminacji zwierząt lub innych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
Uzyskanie dyplomu technika agrobiznesu daje możliwość:
zakupu ziemi,
otwarcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
uzyskiwania dopłat i dotacji ze środków UE
uzyskania wymaganego wykształcenia w programie Młody Rolnik
3. Odbywają praktyki zawodowe.
Cztery tygodnie w klasie trzeciej w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym,
Cztery tygodnie w klasie czwartej w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie.
Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach kształcenia praktycznego w krajach UE.
 
Perspektywy zatrudnienia:
 
Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych bądź podjęcia pracy w:
przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
firmach handlowych i usługowych
urzędach administracji samorządowej.
 
Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają podjęcie własnej działalności, samodzielne prowadzenie własnej produkcji gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego.

BEZPŁATNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH 

Tryb zaoczny - nabór w lipcu i w sierpniu:

 

Liceum Ogólnokształcące 

Szkoła na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 8-letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

 

Szkoła policealna

Na podbudowie technikum lub liceum ( nie jest wymagana matura).

Kierunek: technik usług kosmetycznych

 

 

Kursy kwalifikacyjne:

 

ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej. Kurs nadaje kwalifikacje rolnicze.

 

ROL.05 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

                Kwalifikacja dla zawodu technik agrobiznesu.

 

FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

 

93917330_1078342595877364_2459706402956902400_n
94606963_1079654629079494_5409956001635893248_n
93998072_1078342912543999_6226984671121506304_n
94837231_1079654482412842_4775665653585543168_n
94022124_1078342689210688_3996296597381054464_n
94883254_1079654042412886_4374218973143629824_n
94036002_1078342262544064_2903112117857026048_n
94879108_1079653749079582_5885447974095421440_n
94037267_1078342105877413_624396783509831680_n
94769120_1079654919079465_2060182764057001984_n
94124119_1078343082543982_2783621729635794944_n
94752549_1079653852412905_4143860554001285120_n
94138156_1078343175877306_9015773688796020736_n
94138980_1078341882544102_466308834164473856_n
94730573_1079654949079462_6579194413417758720_n
94261892_1078342832544007_908466285539491840_n
94750282_1079654665746157_3095444421273976832_n
94365357_1078342185877405_7774587427980574720_n
94366520_1079654392412851_8406666915845505024_n
94506290_1078342529210704_5161467353011060736_n
94317566_1079654129079544_800471742358224896_n
94541068_1078342769210680_8035130009695813632_n
94259085_1079654202412870_8263349294606581760_n
94355478_1079654172412873_4887216343788552192_n
94366520_1079654849079472_4370632464998072320_n
94385978_1079655069079450_2100429145946193920_n
94394250_1079653969079560_1986723717895421952_n
94441756_1079654242412866_8331197348248027136_n
94690973_1079654802412810_8430329737515106304_n
94702629_1079653802412910_1900990780483305472_n
94702629_1079654712412819_3400915753929539584_n
94705997_1079654562412834_1772276962878816256_n
94727445_1079653935746230_3921420572789047296_n
94740033_1079655032412787_8914797929630269440_n