Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - Sesja letnia 2023 r.

 

Kwalifikacja

Forma egzaminu

Data i godzina

Miejsce egzaminu

Dopuszczalne przybory

ROL.05, SPC.07

Praktyczny - dokumentacja

01.06.2023 r.

Godz. 900

Sala nr 16

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

ROL.04

 

 

 

Praktyczny - wykonanie

02.06.2023 r.

Godz. 800

 

 

ZSP w Łysych

 

 

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

02.06.2023 r.

Godz. 1330

02.06.2023 r.

Godz. 1700

SPC.03

 

 

 

Praktyczny - wykonanie

02.06.2023 r.

Godz. 800

 

 

Sala nr 6

 

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

02.06.2023 r.

Godz. 1330

02.06.2023 r.

Godz. 1700

R.3

 

Pisemny - dokument

02.06.2023 r.

Godz. 1000

Sala nr 19

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

SPC.03

 

 

 

Pisemny - komputerowy

05.06.2023 r.

Godz.800

 

 

 

 

Sala nr 17

 

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

ROL.04

05.06.2023 r.

Godz.1000

ROL.05

05.06.2023 r.

Godz.1200

ROL.04, SPC.07

 

05.06.2023 r.

Godz.1400

R.3

Praktyczny - wykonanie

16.06.2023 r.

Godz. 800

ZSP w Łysych

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


 


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w ramach projektu edukacyjnego dla Szkół Patronackich przeprowadziła cykl wykładów on-line dla uczniów naszej szkoły.

Od 15 do 31 marca uczniowie klas czwartych uczestniczyli w trzech modułach wykładów z kosmetologii, dietetyki i pielęgniarstwa:

- „Skóra pod lupą. Budowa i fizjologia skóry” prowadzący dr n. med. Katarzyna Pytkowska

- „Jak czytać etykiety produktów żywnościowych?” prowadzący mgr Joanna Grzyb

- „Lekcja Anatomiii” prowadzący dr n. o kult. fiz. Anna Czeczuk


 

 

Tegoroczny finał WOŚP pod hasłem"CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ ! FINAŁ DLA WSZYSTKICH MAŁYCH I DUŻYCH ! " nie mógł się odbyć bez naszego udziału Czworo Wolontariuszy z klasy 4TTŻP Maria Nicewicz, Paulina Banach, Kacper Kozłowski, Sebastian Popielarz całą niedzielę kwestowało w Łysych i w Lipnikach. Odwiedzili również Zakłady Mięsne JBB, którym dziękujemy za włączenie się do akcji.

Uzbieraliśmy niebagatelną kwotę 3047,52 zł.

BRAWO MYyesyesyes

Działanie koordynowały panie Beata Kowalska i Alicja Bastek


 

XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

9 stycznia 2023 r. odbyły się eliminacje do XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Głównym jej celem było kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska. Tematyka Olimpiady obejmowała treści z biologii, ekologii, ochrony środowiska, jak również z geografii, chemii i fizyki.

Do etapu podstawowego przystąpiło 21 osób z technikum technologii żywności i technikum agrobiznesu. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Najwyższe wyniki uzyskali: Mariusz Góralczyk z kl. II TA, Julia Duda z kl. II TTŻ, Maria Nicewicz z IV TTŻP, Aleksander Pisarek z kl. II TA oraz Alicja Szablak z kl. I TA. Niestety okazały się niewystarczające aby przejść do następnego etapu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy postanowili pogłębić wiedzę o ekologii.

Życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunem uczniów była pani Alicja Bastek.

Informacje, pytania i klucz odpowiedzi do Olimpiady dostępne na stronie ekoolimpiada.pl .


 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

sesja styczeń - luty 2023

 

 

 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Forma egzaminu

Data i godzina egzaminu

Nr sali

Liczba zdających

 

ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Praktyczny - dokumentacja

09.01.2023 r.

Godz. 900

19

22

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Praktyczny - dokumentacja

09.01.2023 r.

Godz. 900

16

26

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

Praktyczny - wykonanie

09.01.2023 r.

Godz. 1230

6

2

ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Pisemny - komputerowy

10.01.2023 r.

Godz. 800

17

11

ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Pisemny - komputerowy

10.01.2023 r.

Godz. 1030

17

10

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Pisemny - komputerowy

10.01.2023 r.

Godz. 1230

17

13

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Pisemny - komputerowy

10.01.2023 r.

Godz. 1430

17

13

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Pisemny - komputerowy

10.01.2023 r.

Godz. 1630

17

13


 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2023

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych […] oraz może mieć kalkulator prosty*

 

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem ( atramentem) oraz  przybory, które są wymienione poniżej:

 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Dopuszczalne przybory

 

ROL.05 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

SPC.07 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


 

16 grudnia  w naszej szkole odbył się konkurs pod nazwą :

"Najpiękniejszy pierniczek". Do rywalizacji przystąpiło 8 uczniów. Zadaniem było przygotowanie ciasta, wypiek i ozdobienie pierniczków dowolną techniką. Prace oceniane były m.in. za pomysł, estetykę wykonania, czy zgodność z tematyką świąt Bożego Narodzenia. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce: Magdalena Duda

II miejsce: Aleksandra Popielarczyk

III miejsce: Paweł Popielarczyk

Gratulujemy zwycięzcom, a Radzie Rodziców dziękujemy za przekazanie środków na zakupów upominków.

Organizatorem konkursu była p.Monika Mulawka.


 

„Lekcje z ZUS” 

Tradycyjnie już nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” skierowanego do uczniów szkół średnich, objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po zajęciach przeprowadzonych przez p. Joannę Kubeł i p. Dorotę Polewaczyk z zakresu ubezpieczeń społecznych, uczniowie wzięli udział w etapie szkolnym Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jak się okazało młodzież świetnie poradziła sobie z wyzwaniem.

I miejsce zajęła ucz. kl. IV TTŻP - Agnieszka Pisowłocka

II miejsce zajęły: ucz. kL. IV TTŻP - Marlena Krzynowek

i ucz. Kl. IV TTŻG - Wiktoria Mąka

III miejsce zajęła ucz. kl. IV TTŻP - Maria Łucja Nicewicz.

Ostatecznie nasz zespół mający szansę na zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu Olimpiady zdobył 58/60 pkt. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Dziewczętom serdecznie gratulujemy!

Szkolny koordynator projektu: Joanna Kubeł.


 

SPOTKANIA Z POLICJANTEM

14 listopada odbyły się spotkania klas pierwszych z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Łysych - aspirantem Krzysztofem Zapadką i aspirantem Marcinem Brewczyńskim. Spotkania dotyczyły szeroko rozumianej cyberprzemocy, czyli przemocy w Internecie. Poruszono m.in. temat hejtu (obrażania, wyzywania, ośmieszania), nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku lub informacji na temat innych osób. Policjanci wyjaśnili, gdzie i w jaki sposób można szukać pomocy w takich sytuacjach oraz jakie konsekwencje prawne grożą sprawcom. Uczestnicy obejrzeli tematyczne filmiki oraz prezentację multimedialną, informującą o konkretnych przepisach Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego w odniesieniu do różnych, sprzecznych z prawem zachowań w Internecie. Funkcjonariusze przypomnieli też zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz właściwego zachowania się młodzieży w miejscach publicznych.


 

Przerwa na czytanie”

    7 listopada  2022 r.(poniedziałek ) bijemy rekord czytania na przerwie!

Biblioteka szkolna wraz z nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim zaprasza uczniów, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi do wzięcia udziału w kolejnej  III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. “Przerwa na czytanie”. Wydarzenie o odbywa się w  ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Celem akcji jest:

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

- integracja środowiska lokalnego;

- pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

- wzmocnienie  współpracy szkół polskich z  zagranicznymi;

- zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. 

 Aby wziąć udział w akcji wystarczy wypożyczyć książkę z biblioteki lub przynieść ją z domu, usiąść wygodnie na korytarzu lub innym wybranym przez siebie miejscu i czytać podczas przerw międzylekcyjnych.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji! Pobijmy rekord czytania na przerwie!


 

Upoluj swoją książkę !

 Pragniemy poinformować, że  nasza szkoła, jako jedna z tysiąca w Polsce zakwalifikowała się  do   kolejnej  edycji akcji Czytaj PL i Upoluj swoją książkę.  Jest to największa akcja czytelnicza w kraju. Akcja ta ma charakter bezpłatnej wypożyczalni 18 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać darmową aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony poniżej i na plakacie. Kod QR jest kluczem do wirtualnej biblioteki, w której można znaleźć polskie i światowe bestsellery.

      W widocznych miejscach w szkole ( przed pokojem nauczycielskim,  przy wejściu do szkoły, na drzwiach biblioteki)) umieszczone są żółte plakaty. Czytać i słuchać bestsellerowych książek będziecie mogli za darmo przez cały listopad. 

Pobierz – zeskanuj – czytaj


 

„Szkoła pamięta „

W ramach akcji - „Szkoła pamięta „ odwiedziliśmy i uporządkowaliśmy żołnierskie groby oraz przygotowaliśmy gazetkę ścienną nawiązującą do polskiej tradycji świąt zadusznych . Akcją kierowały Panie Alicja Bastek i Beata Kowalska

1
312562751_692188145596142_769735160437042425_n
313013849_654749112663161_7779336725715175883_n
313024109_1338875163579489_3811094552322989880_n
313210071_434182542209004_2724110959069544626_n
313218329_1215534239396184_7504176216031528469_n
313274250_1143636386559585_467213896237496992_n
313108929_1074991733205620_2648769772790698117_n
313274519_1457731654707487_1799427989687112583_n

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA


 


Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W ubiegłym tygodniu, w dniach od 12 do 16 września, w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych została przeprowadzona akcja "Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych".

Głównym celem tej kampanii była edukacja zdrowotna poprzez uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie i innych oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.

Wychowawcy klas zapoznali uczniów z pakietem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Wykonano również dwie gazetki ścienne dotyczące "Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych". Jedna z nich dotyczyła charakterystyki powyższych chorób, zaś druga prezentowała prace uczniów i ich skojarzenia z tymi chorobami.

Koordynatorem akcji była pani Alicja Bastek.

 

1
2
3
4

VII Samorządowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse.

W niedzielę 11 września w naszej szkole odbył się VII Samorządowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse.


 


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW ZSP w ŁYSYCH

na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2022/23

1 września 2022 r. o godz. 9.00


 

 

Harmonogram części pisemnej  egzaminu zawodowego

w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

w sesji 2022 Lato (czerwiec-lipiec 2022)

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma

(model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

Forma arkusza **

Kod

arkusza

Liczba członków

ZN

1

RL.03

Pisemny papierowy

2022-06-21

 

sala I

2

s

 

2

2

RL.07

Pisemny papierowy

2022-06-21

 

Sala nr 19

1

s

 

2

3

ROL.04

Pisemny komputerowy

2022-06-02

 

Łyse

12

s

 

2

4

ROL.04

Pisemny komputerowy

2022-06-02

 

Łyse

12

s

 

2

5

ROL.04

Pisemny komputerowy

2022-06-02

 

Łyse

12

s

 

2

6

ROL.04

Pisemny komputerowy

2022-06-03

 

Łyse

12

s

 

2

7

ROL.04

Pisemny komputerowy

2022-06-03

 

Łyse

5

s

 

2

8

ROL.05

Pisemny komputerowy

2022-06-07

 

Łyse

10

s

 

2

9

SPC.03

Pisemny komputerowy

2022-06-03

 

Łyse

12

s

 

2

10

spc.03

Pisemny komputerowy

2022-06-06

 

Łyse

12

s

 

2

1 1

SPC.03

Pisemny komputerowy

2022-06-06

 

Łyse

12

s

 

2

12

SPC.03

Pisemny komputerowy

2022-06-06

 

Łyse

10

s

 

2


 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W ŁYSYCH

SESJA WIOSENNA 2022 R.

 

PRZEDMIOT

POZIOM

DATA EGZAMINU

GODZINA

SALA

PRZYBORY

Język polski

pp

  04.05.2022 r.

 

900

16

czarny długopis

Matematyka

pp

  05.05.2022 r.

 

900

16

czarny długopis, cyrkiel,  linijka,

 kalkulator prosty *

Język angielski

pp

06.05.2022 r.

900

16

czarny długopis

 

Język angielski

pr

09.05.2022 r.

900

16

czarny długopis

 

Chemia

pr

16.05.2022 r.

 

900

16

czarny długopis, linijka, kalkulator prosty *

 

 

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,

 ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 


26 kwietnia w ZSP w Łysych odbyły się Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej chłopców o puchar Radnego Powiatu - Stanisława Lipki. W turnieju wzięło udział 6 drużyn.

1 miejsce 3 TA G

2 miejsce 1 TA

3 miejsce 3 TŻ G.

Najlepszym bramkarzem wybrano Kamila Zadrogę.

Najlepszym strzelcem został Bartłomiej Dreżek. Swoją obecnością na turnieju zaszczycił nas Wicestarosta Krzysztof Parzychowski i Magdalena Mrozek-Rawa. Podziękowania od ZSP w Łysych dla pana Stanisława Lipki za ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych.

 

278743845_1590062394705379_4342764034719330035_n
279015629_1590062381372047_6995324925780509843_n
279088279_1590062224705396_675237057340970121_n
279139900_1590062191372066_6812078374546752910_n
279144832_1590062298038722_4435579936376956724_n
279165384_1590062031372082_8316411712215464637_n
279174908_1590062311372054_8275538883444710019_n
279209630_1590062151372070_4813053382118769593_n
279210322_1590062001372085_152579929477264682_n
279245479_1590062118038740_7479756843274466765_n
279370119_1590062261372059_1693878341402650883_n

26 kwietnia w ZSP w Kadzidle odbył się konkurs dietetyczno-kulinarny pod nazwą "Zdrowe ciacho".

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich, który polegał na rozwiązaniu testu, wzięło udział 33 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Banach z kl.III TŻP, Aleksandra Popielarczyk z kl.II TŻ i Paweł Popielarczyk z kl.II TŻ. Do drugiego etapu zakwalifikowano 8 osób, a wśród nich znalazła się Ola. Tym razem zadaniem było przygotowanie tortu zgodnie z podaną recepturą. Nasza reprezentantka spisała się znakomicie i w ostatecznej klasyfikacji zajęła 3 miejsce.

Serdecznie gratulujemy Olismiley

 

279294734_1588885951489690_4502396461216842830_n
279298151_1588886008156351_8917528341195767342_n
279321130_1588885878156364_3373915644959749666_n
279322779_1588886071489678_8053597108932933029_n
279347549_1588885924823026_5910613817475625388_n
279361123_1588885898156362_9014760230033854508_n
279391102_1588885964823022_7783111356200965135_n

22 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Starosty Ostrołęckiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, miał formę prezentacji dowolnego utworu o tematyce miłosnej.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria Szkół Podstawowych

1.Gabriela Zapert SP w Warmiaku

2.Oliwia Nasiadka SP w Łysych

3.Weronika Trzcińska SP w Łysych

Kategoria Szkół Ponadpodstawowych

1.Alina Nadolna ZSP w Łysych

2.Natalia Świtaj ZSP w Myszyńcu

3.Jan Popielarczyk ZSP w Łysych

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Szczególne podziękowania kierujemy do Starosty Ostrołęckiego Pana Stanisława Kubła za ufundowanie nagród konkursu.

278568914_1585926138452338_7160396742882774654_n
278383125_1585926195118999_4456809990365661004_n
278569461_1585926141785671_6709922389760522617_n
278572387_1585926261785659_7394358072904620179_n
278774174_1585926171785668_534174460078697118_n
278775728_1585926168452335_1220436859371282036_n
278951693_1585926238452328_8531486991375032417_n


Przedstawiciele ANS w Łomży z wizytą w ZSP Łyse

W poniedziałek 11.04.2022 r. odwiedzili nas przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Można powiedzieć, że była to rewizyta, gdyż tuż przed wybuchem pandemii uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczość w Łomży. Uczelnia ta od tego roku przekształciła się w ANS, a przedstawiciele Akademii przedstawili nam bardzo ciekawy wykład nt. „Jak czytać etykiety produktów spożywczych, żeby powiedziały nam jak najwięcej”. Kierownik Zakładu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka pani mgr inż. Emilia Szabłowska przybliżyła uczniom klas IV TA, IV TTŻ oraz III TTŻG jak uniknąć pułapek, które zastawiają na nas producenci żywności sprytnie projektujący etykiety wyrobów żywnościowych. Dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie i zapraszamy częściej w nasze skromne progi .smiley

278216339_1580096842368601_431621713012870819_n
278255461_1580096945701924_183010173205703861_n

Nasi uczniowie w konkursie powiatowym

" Wiedzy o krajach anglojęzycznych" i " Piosenki w języku angielskim" w Kadzidle.

Maciej Adamiak zajął III miejsce z piosenką "New Rules"(Dua Lipa).

Serdecznie gratulujemysmiley

 

277813508_1578736865837932_7708575019670263820_n
278137982_1578737152504570_1733132803474229428_n
278150163_1578737219171230_8731380193409536517_n
278162278_1578737122504573_3116096394422865841_n

Cały artykuł na ten temat znajdziesz    tutaj


 

 

 

„LII Konkurs  Palma Kurpiowska Łyse 2022” 

Niedziela Palmowa w Łysych to największa atrakcja folklorystyczna na Mazowszu. Ze wszystkich stron zjeżdżają wycieczki aby zobaczyć największe (ponoć) w Polsce palmy wielkanocne. Mieszkańcy Łysych i działacze kultury twierdzą, że Łyse słynęły „od zawsze” z największych palm, bo jak powiadają Kurpie wysokie palmy miały zapewnić długie życie, dorodne dzieci i urodzaj w polu.

Od 1969 roku rok rocznie organizowany jest konkursu na Kurpiowską Palmę Wielkanocną. Wyjątek stanowi 2020 r. z powodu pandemii konkurs nie odbył się w ogóle.

1
2
3
4
5

Cypryjska przygoda naszych uczniów dobiega końca, ale wspomnienia zapewne będą ogrzewać ich jeszcze długi czasyes

Pocieszmy oczy tymi pięknymi widokamismileysmileysmiley

2
1
3
4
6
7
12
13
18
19
21
23
25
28
31
32
15
5
24
34

W związku ze zbliżającą się Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Rolniczych film z webinarium pt. "Zalety wczesnowiosennego zwalczania chwastów w zbożach" - https://www.youtube.com/watch?v=FVV6CKPEMJo&t=1s   rozwinie wśród młodzieży zainteresowanie w zwalczaniu chwastów oraz pogłębi wiedzę i umiejętności w stosowaniu środków ochrony roślin.


 

We wtorek 15 marca 16-osobowa grupa uczniów ZSP w Łysych rozpoczęła  3-tygodniowy staż zawodowy na Cyprze.

 

1
2
17
12
19
24
14
20
18
22


 

2
1
4
5
6ZEBRANIE  Z RODZICAMI - 7 marca 2022 r. godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych na spotkania z wychowawcami klas w poniedziałek 7 marca 2022 r. o godz. 15.00


 

14lutego
heartWALENTYNKIheart
Dla katolików, walentynki wiążą się z patronem tego dnia - świętym Walentym, który jest orędownikiem podczas ciężkich chorób oraz patronem zakochanych. Zgodnie z legendą Cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych mężczyzn. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Dziewczyna pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy cesarz dowiedział się o tym, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269r., stąd właśnie w tym dniu obchodzone jest wspomnienie św. Walentego.

Zakochanym święto to kojarzy się z wysyłaniem listów zawierających wyznania miłosne. Jest to także dobra okazja do obdarowania bliskiej nam osoby drobnym prezentem.
Pamiętajmy, że miłość należy okazywać na co dzień.smiley