IX POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY

II miejsce JANA POPIELARCZYKA

w POWIATOWYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM „ LUDNOŚĆ I OSADNICTWO”

pod patronatem Starosty Ostrołęckiego

Konkurs odbył się 30 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z powiatu ostrołęckiego. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Popielarczyk z klasy III TTŻ, Marlena Krzynowek z klasy IV TTŻ i Sebastian Popielarz z klasy IV TTŻ. Uczniów przygotowywała p. Ewa Tomczak.

Celem konkursu było: rozwijanie geograficznych zainteresowań młodzieży, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznych, zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy geograficznej, rozwój współpracy między szkołami, inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie współpracy z uczniem zdolnym, a także nagradzanie wysiłku uczniów. GRATULUJEMY !

 

IMG20221130114115_BURST000_COVER
IMG20221130114150_BURST000_COVER
IMG20221130114235_BURST000_COVER
IMG20221130114609_BURST003
IMG20221130114731