O szkole

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych to szkoła z pięćdziesięcioletnią tradycją. Swoją  ofertę kieruje do młodzieży i dorosłych z okolicznych gmin. Może pochwalić się dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną i sportową. Od lat drużyny chłopców i dziewcząt z Łysych zajmują czołowe lokaty w powiatowych rozgrywkach sportowych. Szkoła stwarza  korzystne warunki do rozwoju różnorodnych zainteresowań i uzdolnień, proponując  uczniom udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i projektach – obywatelskich, ekonomicznych, regionalnych, językowych. W szkole organizuje się  wycieczki, zarówno związane z aktualnymi kierunkami kształcenia, jak i turystyczno - krajoznawcze. Uczniowie udzielają się w akcjach charytatywnych, angażują się również w honorowe krwiodawstwo. Podejmuje się też wiele działań kulturalnych, związanych z teatrem, poezją, kabaretem, muzyką. Uczniowie uczestniczą  w projektach proekologicznych, propagujących zdrowy styl życia.

 


 

Historia Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych

 

 • 1958 r. - Powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jej założycielem jest pani Otylia Korwek.
 • 1963 r. - Szkoła Przysposobienia Rolniczego zostaje podłączona do sieci elektrycznej.
   
 • 1967 r. - Do użytku zostaje oddany budynek Szkoły Podstawowej, wobec czego zajęcia w Szkole Przysposobienia Rolniczego odbywają się w godzinach rannych.  
   
 • 1968 r. - W grudniu Szkoła Przysposobienia Rolniczego zostaje przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
   
 • 1969 r. - Wszyscy kierownicy szkół zostają mianowani dyrektorami.
   
 • 1979 r. - Powstaje Średnie Studium Zawodowe dla pracujących.
   
 • 1982 r. - Dotychczasowa dwuletnia ZSR zostaje przekształcona w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
   
 • 1993 r. - Z dniem 1 września powstaje Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe. 13 grudnia ZSR przenosi swoją siedzibę do nowego budynku przy ul. Krupki 20 w Łysych.
   
 • 1994 r. - 26 stycznia odbywa się uroczyste otwarcie szkoły.
   
 • 1997 r. - 1 lutego zostaje utworzony Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodzą: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Zawodowe i Średnie Studium Zawodowe.
   
 • 1998 r. - 1 września na mocy aktu założycielskiego wydanego przez MRiGŻ zostaje otwarte Liceum Ekonomiczne.
   
 • 1999 r. - Zespół Szkół Rolniczych w Łysych zostaje przemianowany na Zespół Szkół Powiatowych. W miejsce Zasadniczej Szkoły Rolniczej powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
   
 • 2000 r. - Odbywa się nabór do dwóch oddziałów ZSZ i trzech oddziałów klasy I Technikum Ekonomicznego.
   
 • 2002 r. -  Powstają nowe kierunki kształcenia: trzyletnie Liceum profilowane i czteroletnie Technikum Ekonomiczne. Z dniem 1 września w tutejszej szkole naukę podejmuje 115 absolwentów gimnazjów.
   
 • 2003 r. - Dokonano naboru do dwóch klas pierwszych ZSZ, dwóch klas pierwszych Technikum Ekonomicznego, jednej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i jednej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.
   
 • 2006 r. - Dokonano modernizacji budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych oraz rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej.
   
 • 27 sierpnia 2008 r. - Narada kadry kierowniczej placówek oświatowych Powiatu Ostrołęckiego i miasta Ostrołęki.
   
 • 7 listopada 2008 r. - Otwarcie sali gimnastycznej.
   
 • 7 listopada 2008 r. - Obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły.
   


Kadra kierownicza:

 • 1. Otylia Korwek 1958 - 1959
 • 2. Czesław Zajk 1959 – 1960
 • 3. Władysław Karaszewski 1960 - 1972
 • 4. Czesław Tobojka 1972 – 1973
 • 5. Fabian Gosiewski 1973 - 1975
 • 6. Bronisław Wiśniewski 1975 – 1980
 • 7. Wiesław Smoleń 1980 - 1983
 • 8. Krystyna Bałdyga 1983 – 1984
 • 9. Stanisława Grabka 1984 – 1990
 • 10. Jerzy Łachacz 1990 -2007
 • 11. Dariusz Ptak 2007 - nadal