Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

        Uczniowie klas maturalnych modlili się na Jasnej Górze o właściwe rozeznanie życiowego powołania i pomyślność na egzaminach maturalnych. Pojechali tam na doroczną Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej, która odbywała się 16 października. Program pielgrzymki zaczynał się około godz. 15.00 od nawiedzenia Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Później młodzież uczestniczyła w katechezie księdza profesora Marka Dziewieckiego, który objaśniał, jak szukać swojego miejsca w dorosłym życiu i wskazywał na niebezpieczeństwa, jakie można napotkać na tej drodze. Ksiądz profesor przywołał wiele przykładów z życia  swoich studentów i wychowanków. Swoje świadectwa przedstawili młodzi małżonkowie z Łap oraz kończący seminarium diakon Łukasz. Późnym popołudniem odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a wieczorem msza święta pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Rozważania Męki Pańskiej oraz piękną oprawę muzyczną obydwu nabożeństw przygotowała młodzież z Ostrołęki.

Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, zaplanowanych na lipiec 2016 w Krakowie. Z Zwielu ust płynęły słowa zachęty do udziału w ŚDM i szczególnego uczczenia tego wydarzenia Pielgrzymkę zakończył uroczysty Apel Jasnogórski. Mieliśmy okazję usłyszeć powszednie modlitwy w kilkunastu językach, gdyż tej nocy przed obrazem Matki Bożej czuwali przedstawiciele Polonii rozsianej po całym świecie. To był ważny i piękny, choć męczący dzień. Każdy otrzymał duchowe wsparcie i pokrzepienie pomocne w codziennych życiowych zmaganiach.

Pielgrzymkę zorganizowali i nad bezpieczeństwem uczestników czuwali: Beata Kowalska i Anna Wiśniewska oraz ksiądz Krzysztof Szakiel.

 

 

 

DSC_0469
DSC_0470