Szkolenie "Premia dla Młodych Rolników – zasady udzielania wsparcia" - 10.02.2021 r.

11 lutego 2021, Autor: Administrator


10 lutego w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, odbyło się szkolenie online „Premia dla Młodych Rolników – zasady udzielania wsparcia”, skierowane do uczniów technikum agrobiznesu. Szkolenie poprowadziła Pani mgr inż. Anna  Śniadach, Główny doradca rolnośrodowiskowy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 Tematem spotkania były zasady udzielania wsparcia dla Młodych Rolników. Uczniowie otrzymali jasną informację o obowiązujących zasadach i trybie przyznawania pomocy finansowej na rozwój własnego gospodarstwa.
Szkolenie zorganizowała Pani Alicja Bastek z Panią Justyną Łada z Punktu Doradztwa Rolniczego w Gminie Łyse.

Aktualizacja: 29 lutego 2024