Szkolenie Stop Azotanom -.16.02.2021 r.

17 lutego 2021, Autor: Administrator


16 lutego w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, po raz kolejny odbyło się szkolenie online zadedykowane dla uczniów technikum agrobiznesu. Tematem szkolenia buło „Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz ramowej dyrektywy wodnej”.
Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z  podstawowymi pojęciami, rodzajami zalecanych praktyk, zasadami i terminami stosowania nawozów, przepisami odnoszącymi się do gromadzenia nawozów naturalnych, jak i grożącymi sankcjami w sytuacji nie stosowania się do omawianych przepisów.
Szkolenie poprowadziła Pani Aleksandra Kawska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Aktualizacja: 2 maja 2024