Oferta Technikum Agrobiznesu na rok szkolny 2020/2021

26 kwietnia 2020, Autor: J.M.

Technik Agrobiznesu w ZSP w Łysych
numer zawodu 331402
 
Charakterystyka kierunku:
 
Nauka w technikum agrobiznesu trwa pięć lat. Kształcenie ogólne odbywa się na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w efekcie dające możliwość zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych, ekonomicznych lub innych.
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Technik agrobiznesu jest przygotowany do :
 
- organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
- prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
- prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
 
Podczas trwania nauki uczniowie:
1. Zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik Agrobiznesu - po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej . Koniec II semestru klasy IV
 
RL.07.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Koniec I semestru klasy V
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
2. Zdobywają dodatkowe uprawnienia.
Uczniowie mogą brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę z zakresu: obsługi maszyn rolniczych, stosowania środków ochrony roślin, inseminacji zwierząt lub innych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
Uzyskanie dyplomu technika agrobiznesu daje możliwość:
zakupu ziemi,
otwarcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
uzyskiwania dopłat i dotacji ze środków UE
uzyskania wymaganego wykształcenia w programie Młody Rolnik
3. Odbywają praktyki zawodowe.
Cztery tygodnie w klasie trzeciej w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym,
Cztery tygodnie w klasie czwartej w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie.
Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach kształcenia praktycznego w krajach UE.
 
Perspektywy zatrudnienia:
 
Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych bądź podjęcia pracy w:
przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
firmach handlowych i usługowych
urzędach administracji samorządowej.
 
Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają podjęcie własnej działalności, samodzielne prowadzenie własnej produkcji gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego.
94259085_1079654202412870_8263349294606581760_n
94317566_1079654129079544_800471742358224896_n
94355478_1079654172412873_4887216343788552192_n
94366520_1079654392412851_8406666915845505024_n
94366520_1079654849079472_4370632464998072320_n
94385978_1079655069079450_2100429145946193920_n
94394250_1079653969079560_1986723717895421952_n
94441756_1079654242412866_8331197348248027136_n
94606963_1079654629079494_5409956001635893248_n
94626590_1079655099079447_6287760653088194560_n
94690973_1079654802412810_8430329737515106304_n
94702629_1079653802412910_1900990780483305472_n
94702629_1079654712412819_3400915753929539584_n
94705997_1079654562412834_1772276962878816256_n
94727445_1079653935746230_3921420572789047296_n
94727446_1079654002412890_3852653477750636544_n
94730573_1079654949079462_6579194413417758720_n
94740033_1079655032412787_8914797929630269440_n
94750282_1079654665746157_3095444421273976832_n
94752549_1079653852412905_4143860554001285120_n
94769120_1079654919079465_2060182764057001984_n
94837231_1079654482412842_4775665653585543168_n
94879108_1079653749079582_5885447974095421440_n
94883254_1079654042412886_4374218973143629824_n
94935394_1079654092412881_3350785947917615104_n
94975791_1079654295746194_3575034166196043776_n

Aktualizacja: 22 kwietnia 2024