VIII Ogólnopolski Kongres Obywatelski

Nasze uczennice na VIII Ogólnopolskim Kongresie Obywatelskim.

            26 października 2013r. w auli Politechniki Warszawskiej odbył się VIII Kongres Obywatelski, zorganizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z patronami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego.

            Dzięki ostrołęckiemu oddziałowi Europe Direct, pozarządowej organizacji reprezentowanej przez panią Aleksandrę Nowak, po raz drugi wśród uczestników Kongresu znalazła się reprezentacja Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych – uczennice Technikum Ekonomicznego: Klaudia Półtorak, Klaudia Filipkowska i Patrycja Rogalska wraz z nauczycielką Marzeną Kowalczyk.

            Jaka modernizacja Polski? – na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy Kongresu Obywatelskiego. Ze względu na różne doświadczenia dyskutujących i zróżnicowaną polską rzeczywistość trudno było stworzyć jedną słuszną receptę.

Dr Bogusław Grafowski – członek Rady Gospodarczej przy Premierze oceniał, że, „każdy chce ograniczenia przywilejów, ale nie u siebie, chce budowy dróg, ale nie przez swoją działkę”. Przyznał, że to nasza mentalność jest szklanym sufitem dla rozwoju Polski.

Krzysztof Domarecki, prezes działającej w branży budowlanej firmy SELENA FM S.A. uważa, że barierą dla rozwoju jest nasz stosunek do kapitalizmu, wzięty jeszcze z PRL-u.

            Zupełnie inny punkt widzenia zaprezentowała Ewa Błaszczyk, aktorka teatralna i filmowa, założycielka i Prezes Fundacji „Akogo – Siła jest w nas”. Aktorka opowiadała o powstawaniu fundacji i kliniki Budzik. Przekonywała, że nie jednorazowe zrywy, ale systematyczna praca przynosi zamierzone efekty podejmowanych działań.

            Największe wrażenie na uczestnikach spotkania i na naszych uczennicach zrobiła najmłodsza uczestniczka dyskusji otwierającej Kongres – Kinga Panasiewicz, licealistka z Hrubieszowa, laureatka Międzynarodowego Konkursu Naukowego INTEL ISEF z nimi. Kontakt z innymi i działanie w zespole to droga do osiągnięcia sukcesu.

            Tezy ogólne rozwijano podczas sesji tematycznych. Dotyczyły one nie tylko strategii rozwoju polskich firm, ale także edukacji, społeczeństwa obywatelskiego, rynku pracy, rozwiązywania konfliktów czy dobrego urządzenia miast.

            Uczennice ZSP wzięły udział w sesji „ Oddolny ‘ przewrót kopernikański’ w edukacji – na ile to możliwe i jak to zrobić?” Uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób dokonać „przewrotu kopernikańskiego” i przenieść szkołę z XIX w XX wiek, w którym podmiotowi nauczyciele wspierają rozwój podmiotowych uczniów.

            Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik zwrócił uwagę, że edukacja i kondycja społeczeństwa wzajemnie na siebie wpływają. Przekonywał, że elementem zmiany jest podmiotowość nauczycieli, potraktowanie ich jako twórców procesu przemiany.

Ważna jest też podmiotowość uczniów, bo to oni mają być wyposażeni w kompetencje i umiejętności, które pozwolą im w życiu osiągnąć zamierzone cele.

            Udział w Kongresie Obywatelskim to dla uczennic ZSP w Łysych kolejne pozytywne doświadczenie, o którym powiedziały m.in.: „Było wspaniale! Miałyśmy możliwość spotkania „na żywo” wielu znanych osób!”, „Wypowiadano się na tyle tematów ważnych dla wszystkich mieszkańców Polski. W dodatku robili to ludzie, którzy naprawdę znają się na rzeczy.”, „Zobaczyłyśmy, że nawet bardzo młodzi ludzie, tacy w naszym wieku, mogą dużo dokonać.”

Była to okazja poznania niezwykłych ludzi, którzy na własnym przykładzie pokazali doskonałe efekty dobrej współpracy z innymi. Opanowanie trudnej sztuki dialogu i współdziałania jest według nich podstawą do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia społecznego.

Zdjęcia z VIII Kongresu Obywatelskiego