Rekrutacja do projektu "Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim"

30 sierpnia 2021, Autor: Administrator

Informacja o projekcie „Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim”
(Zespół Szkół Powiatowych w Łysych)
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 31.08.2022 r.
 
Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem na kierunkach  Technik agrobiznesu lub Technik technologii żywności ten projekt jest dla Ciebie.
W projekcie wsparcie otrzyma 40 uczniów i 5 nauczycieli ZSP w Łysych.
 
WSPARCIE DLA UCZNIÓW
    a) Doradztwo edukacyjno - zawodowe:
    • Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe (6 godzin) - 40 uczniów
    • Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym (10 godzin) – 40 uczniów
    • Grupowe warsztaty spotkania z przedstawicielami instytucji Rynku Pracy (4 godziny) – 40 osób
    b) Zajęcia rozwijające kompetencje miękkie:
    • Zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji w obszarze TIK (20 godzin) – 40 uczniów
    • Zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności uniwersalnych (innowacyjność i kreatywność, podwyższanie poziomu twórczości w myśleniu, przełamywanie barier, zasady grupowego i indywidualnego tworzenia rozwiązań, umiejętność pracy w zespołowej, role w zespole, zasady dyskusji/perswazji, ocena własnych umiejętności, przełamywanie barier w zespole (16 godzin) – 40 uczniów
    c) Szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe:
    • Zajęcia prowadzące do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu barmana I stopnia _TTŻ (10 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia prowadzące do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu kelnera I stopnia _TTŻ (25 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia prowadzące do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu baristy I stopnia _TTŻ (10 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia prowadzące do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu zdobienia tortów _TTŻ (10 godzin) – 20 uczniów
    • Szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych _TA (38 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia prowadzące do uzyskania uprawnień inseminatora _TA (50 godzin)- 15 uczniów
    • Zajęcia prowadzące do uzyskania uprawnień umożliwiających stosowanie środków ochrony roślin _TA (15 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia prowadzące do uzyskania uprawnień do obsługi sieczkarni polowej _TA (8 godzin) – 20 uczniów
    d) Zajęcia specjalistyczne:
    • Zajęcia z chowu i hodowli bydła mlecznego oraz obsługi programu komputerowego _TA (30 godzin) – 20 uczniów
    • Wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym weryfikująca umiejętności nabyte podczas zajęć z pkt. 1_ TA (10 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego _TA (30 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia z obsługi programu komputerowego do obsługi żywności _TTŻ (30 godzin) – 20 uczniów
    • Wizyta studyjna w zakładzie branży spożywczej weryfikująca umiejętności nabyte podczas zajęć z pkt 4. _TTŹ (10 godzin) – 20 uczniów
    • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego _TTŻ (30 godzin) – 20 uczniów
    e) Staże zawodowe
    • Udział w płatnym stażu zawodowym (4 tygodnie) – 40 uczniów
 
WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI
    a) Kursy zawodowe
    • Kurs  barmana I stopnia (2 nauczycieli)
    • Kurs kelnera I stopnia (2 nauczycieli)
    • Kurs zdobienia tortów (1 nauczyciel)
    • Kurs metodyka doradztwa rolniczego (1 nauczyciel)
    b) Studia podyplomowe
    • Studia podyplomowe – dietetyka (1 nauczyciel)
    • Studia podyplomowe – produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe (1 nauczyciel)
 
 
    • UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
    • Rekrutacja odbędzie się w dniach 02-16.09.2021 w godzinach 8.00-14.00
    • Informacje o projekcie znajdziesz m.in. na stronie http://www.zsplyse.isq.pl, https://butterflyconsulting.pl  oraz w sekretariacie swojej szkoły. 
 

Aktualizacja: 25 października 2023