Projekty UE

"Razem na staż+" staż zawodowy uczniów ZSP Łyse w Granadzie (Hiszpania) - 4.11.2018 r.

Kolejna grupa naszych uczniów rozpoczęła właśnie swoją wielką, hiszpańską przygodę. Podróż minęła im spokojnie, nad Alpami były ...

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie ostrołęckim”

Numer projektu:RPMA.10.03.01-14-9173/17 Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu Numer działania: 10.3 Doskonalenie ...

Prezentacja Razem na Staż Erasmus + 2018

Prezentacja Erasmus + 2018

RAZEM NA STAŻ

Od 11 listopada do 9 grudnia 2017 r. uczniowie Technikum Agrobiznesu i Technikum Technologii Żywności przebywali na stażach zawodowych w Granadzie ...

PROJEKT PRAKTYCZNY UCZEŃ +

"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych" PREZENTACJA CZĘŚĆ I PREZENTACJA ...

Pozdrowienia z Hiszpanii

Pozdrowienia z Hiszpanii od uczestników projektu "PRAKTYCZNY UCZEŃ+"

Formularz zgłoszeniowy do projektu PRAKTYCZNY UCZEŃ+

RUSZYŁ PROJEKT „Praktyczny uczeń+” realizowany w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych ...

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE " PRAKTYCZNY UCZEŃ +"

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE " PRAKTYCZNY UCZEŃ + "

Z ERASMUSEM NA STAŻU W HISZPANII

Program Erasmus+ umożliwił uczniom szkół powiatu ostrołęckiego odbycie staży zawodowych na terenie Hiszpanii. Projekt " Praktyczny ...

Uniwersytet...w Łysych?

Tak! Europejski Uniwersytet Latający odwiedził naszą szkołę 20 maja 2016 r. Byliśmy jedną z piętnastu szkół w Polsce, w których ...

1 2 3 4