Podziękowanie za udział w VIII Kongresie Obywatelskim

Jaka modernizacja Polski?

VIII Kongres Obywatelski

PODZIĘKOWANIE

 

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom VIII Kongresu Obywatelskiego. Przede wszystkim za wzajemną wymianę pozytywnej energii, która jest nam tak bardzo potrzebna w naszym życiu codziennym – zarówno indywidualnym, jak i wspólnotowym.

VIII Kongres pokazał, iż mimo różnic w sposobie myślenia, statusie społecznym, czy wieku potrafimy się ze sobą „dobrze spotkać” – słuchać się nawzajem, dyskutować, darzyć się szacunkiem i cieszyć się z samego faktu bycia naprawdę „razem”, zachowując jednocześnie swoją indywidualną podmiotowość.

Niemal na każdym kroku ujawniała się konkluzja, że potrzebujemy nie tylko zmian w naszym otoczeniu, lecz także w nas samych. Zmiany materialne, takie jak nowa infrastruktura, aczkolwiek bardzo pożądane, same nie przyniosą nam dobrego życia i trwałego rozwoju. Potrzebujemy bowiem także lepszych instytucji i lepszych regulacji, a przede wszystkim zmiany postaw i nowych wzorców zachowań – kompetencji cywilizacyjnych: umiejętności rozmowy, współpracy, darzenia się szacunkiem, czy też bycia wobec siebie nawzajem lojalnymi. Wielokrotnie pojawiły się takie słowa, jak zaufanie, dzielenie się, czy szczęście. Widać, że zmienia się nasze myślenie o tym, na czym ma polegać rozwój Polski i jaka siła może go wyzwolić.

Kongres pokazał, jak wiele dobrego dzieje się w Polsce „oddolnie” z inicjatywy konkretnych ludzi, liderów, którzy potrafią pociągać za sobą innych. Tym ludziom jesteśmy winni uznanie i szacunek. Może to być nauczyciel, menadżer, działacz społeczny, animator kultury, przedsiębiorca, czy ktokolwiek inny. Oddolna modernizacja Polski się dzieje – będziemy ją jako Kongres pokazywać i wzmacniać, budując pomosty między różnymi inicjatywami.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przekazali informacje i materiały o Kongresie swoim bliskim lub znajomym. Zachęcamy do kontynuowania tego i do dyskusji o dorobku Kongresu w swoim środowisku.

Będziemy wdzięczni za przesłanie opinii i wrażeń z VIII Kongresu. Co najbardziej zapadło w pamięci, co było najbardziej wzruszające, a czego zabrakło? W miarę możliwości będziemy je zamieszczali na stronie www.kongresobywatelski.pl, na facebooku oraz w książce pokongresowej.

Mile widziane są też wszystkie sugestie dotyczące tematów, problemów, ludzi (mówców) i instytucji na następny IX Kongres, który odbędzie się w roku 25-lecia od odzyskania przez Polskę pełni suwerenności.

Z najlepszymi pozdrowieniami,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową
Organizator Kongresu Obywatelskiego