Nasi stypendyści w latach 1997- 2015

Rok szkolny 1997/1998

Małgorzata Wachowska - kl.II Liceum Zawodowego

Rok szkolny 1998/1999

Małgorzata Wachowska - kl.III Liceum Zawodowego

Rok szkolny 1999/2000

Małgorzata Wachowska - kl.IV Liceum Zawodowego

Rok szkolny 2000/2001

Radosław Wachowski - kl.IIIa Liceum Ekonomicznego

Emilia Kowalczyk - kl.IIa Technikum Ekonomicznego

Sabina Kokoszka - kl.IV Liceum Zawodowego

Rok szkolny 2001/2002

Radosław Wachowski - kl.IVa Liceum Ekonomicznego

Mariola Joanna Pliszka - kl.Ic Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2002/2003

Andrzej Pliszka - kl.IVb Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2003/2004

Andrzej Pliszka - kl.Vb Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2006/2007

Katarzyna Drężek - kl. III Liceum Ogólnokształcącego

Alicja Bastek - kl.IV Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2007/2008

Urszula Niemiec - kl.IV Technikum Ekonomicznego

Magdalena Kur - kl.III Liceum Ogólnokształcącego

Rok szkolny 2008/2009

Aneta Krzynowek - kl.III Liceum Ogólnokształcącego

Karolina Joanna Perzan - kl.IV Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2009/2010

Konrad Adam Krzyżewski - kl.IV Technikum Ekonomicznego

Dariusz Czerwiński - kl.II Liceum Ogólnokształcącego

Rok szkolny 2010/2011

Anita Trzcińska - kl.II Liceum Ogólnokształcącego

Edyta Sawicka - kl.III Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2011/2012

Małgorzata Justyna Kaczmarczyk - kl.III Liceum Ogólnokształcącego

Monika Maja Olbryś - kl.III Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2012/2013

Katarzyna Popielarczyk - kl.III Liceum Ogólnokształcącego

Monika Maja Olbryś - kl.IV Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2013/2014

Krystian Gotlib - kl.II Liceum Ogólnokształcącego

Joanna Popielarz - kl.IV Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2014/2015

Wioleta Zakrzewska - kl.III Liceum Ogólnokształcącego