Szkoła praktycznej ekonomii

"Szkoła praktycznej ekonomii - młodziezowe miniprzedsiębiorstwo"

Od początku roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych realizowany jest projekt "Szkoła praktycznej ekonomii - młodziezowe miniprzedsiębiorstwo"

(UDA - POKL.03.03.04.-00-015/10-01)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.