Lekcja z ekonomią

W ramach zadania „Lekcja z ekonomią” przeprowadziliśmy trzygodzinne  spotkanie  z dr inż.  Ireneuszem Żuchowskim - prorektorem ds. rozwoju i promocji w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży na temat „Roli pieniądza w gospodarce”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas trzecich i czwartych technikum (łącznie 57 osób). Prowadzący w bardzo interesujący sposób przybliżył uczniom zakres działalności Narodowego Banku Polskiego i znaczenia roli pieniądza w gospodarce państwa.

Ponadto nasi  uczniowie uczestniczyli w interdyscyplinarnych zajęciach ekonomicznych, łączących tematykę ekonomii z religią, historią, chemią, geografią,  matematyką, informatyką  i językiem angielskim.

 Uczniowie dowiedzieli się dużo o inflacji w ramach lekcji geografii. Nauczycielka pani Ewa Tomczak wykorzystując prezentację multimedialną szczegółowo omówiła pojęcie inflacji, jej wpływ na gospodarkę państwa i życie przeciętnego człowieka porównując sytuację w krajach wysokorozwiniętych i rozwijających się.  

Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne, przeprowadzili krótką dyskusję w języku  angielskim na temat korzystania z pieniędzy (operowanie pieniędzmi, oszczędzanie, inwestowanie, inflacja) oraz  uczyli się zakładania rachunku bankowego w obcym kraju.
Na  lekcji  chemii uczniowie oglądali krótkie filmiki dotyczące form zabezpieczenia pieniędzy, oglądali doświadczenia chemiczne  wykonywane przez nauczycielkę panią Ewę Gralę, poznali substancje, z jakich wykonane są środki płatnicze w Polsce i na świecie, śledzili mapę świata, żeby przekonać się, dlaczego w niektórych państwach stosuje się banknoty z plastiku, a nie z papieru. Dzięki lekcjom matematyki młodzież dowiedziała się w jaki sposób oblicza się oprocentowanie lokat i kredytów. Nauczycielka pani Lucyna Popielarczyk wykorzystując narzędzia interaktywne zachęciła uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Z kolei na lekcjach historii młodzież dowiedziała się  jak  na przełomie dziejów powstawał pieniądz, w jakich formach występował, jakie posiada właściwości i cechy oraz jaką pełni funcje w państwie. Podczas lekcji religii uczniowie uczyli się o podstawowych wrtościach etycznych  w biznesie, takich jak: własność, wolność, sprawiedliwość, uczciwość i odpowiedzialność oraz  o tym, jak rozpoznawać etyczne przedsiębiorstwa i jakie mogą być skutki korupcji dla społeczeństwa. Bardzo ważnymi okazały się zajęcia z informatyki podczas których, pan Jacek Mulawka przedstawił uczniom film o ochronie danych i pieniedzy przed cyberzagrożeniami. Na konkretnych przykładach omówił zagrożenia z jakimi możemy się spotkać w sieci a także w jaki sposób ich uniknąć. Młodzież była bardzo zainteresowana tym, by tworzyć „mocne hasła” i nie udostępniać bezmyślnie swoich danych w celu ochrony swoich dóbr osobistych i finansowych. Najwięcej „lekcji z ekonomią” przeprowadziła pani Joanna Kubeł - nauczycielka podstaw przedsiębiorczości. W ramach wymienionych zajęć uczniowie po przez oglądanie filmików, ćwiczenia i analizę danych dowiedzieli się o roli i funkcjach  Narodowego Banku Polskiego. Zapoznali się z zakresem działaności Mennicy Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przyswajali różne pojęcia ekonomiczne. Szukali różnic między oszczędzaniem a inwestowniem. Dowiedzieli się jakie usługi finansowe świadczą banki i inne instytucje finansowe. Bardzo poważnie potraktowali lekcje związane z kredytami i pożyczkami. Dowiedzieli się jakie różnice występują między kredytem a pożyczką. Dokładnie analizowali elementy zdolności kredytowej. Na pewno zapamiętali to, że kredyty należy zaciągać na miarę własnych możliwości z dużą dozą rozsądku.

Łącznie odbyło się 35 „Lekcji z ekonomią”, w których udział wzięło 616 uczniów i 9 nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych oraz 1 wykładowaca Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

 

Przedmiot: Język angielski

Ilość lekcji:1

Nauczyciel: Marina Krzyżewska

Temat lekcji: „My bank account” Converstion in the bank.

Klasa: II TTŻ  - 19 os. Data: 02.03.2023 r.

Przedmiot: Język angielski

Ilość lekcji:1

Nauczyciel: Monika Parzych

Temat lekcji: „My bank account” Converstion in the bank.

Klasa: IV TTŻ - 19 os. Data: 24.03.2023 r.

Przedmiot: Informatyka

Ilość lekcji:4

Naucztyciel: Jacek Mulawka

Temat lekcji: Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami.

Klasa: III TTŻ/III TA - 24 os.,  II TTŻ - 19 os. i II TA - 20 os. Data: 01.03.2023 r.

Przedmiot:Matematyka

Ilość lekcji:2

Nauczyciel: Lucyna Popielarczyk

Temat lekcji:Procent składany - oprocentowanie lokat i kredytów.

Klasa: IV TTŻ - 19 os. Data: 16.03.2023 r.

Klasa: IV TA - 14  os.  Data: 17.03.2023 r.

Przedmiot: Historia

Ilość lekcji:3

Nauczyciel: Marzena Anna Kowalczyk

Temat lekcji:Historia pieniądza.

Klasa:IV TA - 14 os. Data:15.03.2023 r.

Klasa: IV TTŻ - 19 os. Data: 15.03.2023 r.

Klasa: II TTŻ - 19 os. Data: 20.03.2023 r.

Przedmiot: Chemia

Ilość lekcji: 1

Nauczyciel: Ewa Grala

Temat lekcji: Formy zabezpieczenia pieniądza.

Klasa: III TTŻ/ III TA - 24 os. Data: 14.03.2023 r.

Przedmiot: Geografia

Ilość lekcji:5

Nauczyciel: Ewa Tomczak

Temat lekcji: Wpływ inflacji na gospodarkę i życie przeciętnego człowieka - porównanie sytuacji w krajach wysokorozwiniętych i rozwijających się.

Klasa: IV TA - 14 os. Data: 06.03.2023 r.

Klasa: III BSz. I st. - 5 os. Data: 07.03.2023 r.

Klasa: II TA - 19 os. Data: 08.03.2023 r.

Klasa: IV TTŻ - 19 os. Data: 09.03.2023 r.

Klasa: III TTŻ / III TA - 24 os. Data: 10.03.2023 r.

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości

Ilość lekcji: 11

Nauczyciel: Joanna Kubeł

Temat lekcji: Narodowy Bank Polski

Klasa: II TA - 20 os. Data: 10.01.2023 r.

 

Temat lekcji: Usługi finansowe - konta, karty i lokaty.

Klasa: II TA - 19 os. Data: 17.01.2023 r.

 

Tema lekcji: Usługi finansowe - kredyty i pożyczki.

Klasa: II TA - 19 os. Data: 23.01.2023 r.

 

Temat lekcji: Usługi finansowe - kredyty i pożyczki.

Klasa: II TA - 20 os. Data: 30.01.2023 r.

 

Temat lekcji: Formy oszczędzania i inwestowania.

Klasa: II TA - 20 os. Data: 06.02.2023 r.

 

Temat lekcji: Narodowy Bank Polski bankiem emisyjnym.

Klasa: II TA - 20 os. Data: 06.03.2023 r.

 

Temat lekcji: Bank centralny.

Klasa: II TTŻ - 19 os. Data: 27.01.2023 r.

 

Temat lekcji: Usługi finansowe - konta, kart i lokaty.

Klasa: II TTŻ - 19 os. Data: 03.02.2023 r.

 

Temat lekcji: Usługi finansowe - kredyty i pożyczki.

Klasa: II TTŻ - 19 os. Data: 03.03.2023 r.

 

Temat lekcji: Usługi finansowe - kredyty i pożyczki.

Klasa: II TTŻ - 19 os. Data: 10.03.2023 r.

 

Temat lekcji: Formy oszczędzania i inwestowania.

Klasa: II TTŻ - 19 os. Data: 17.03.2023 r.

 

Przedmiot: Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym

Ilość lekcji: 2

Temat lekcji: Narodowy Bank Polski.

Nauczyciel: Joanna Kubeł

Klasa: IV TTŻ - 19 os. Data: 07. 02.2023 r.

 

Przedmiot: Religia

Ilość lekcji: 2

Nauczyciel: Danuta Trzcińska

Temat lekcji: Etyka gospodarcza i zawodowa.

Klasa: IV TA 12 os. Data: 19.12.2022 r.

Klasa: IV TTŻ - 24 os. Data: 12.01.2023 r.

2
1
3
4
5
6
7
8
9
334055448_245211304607315_1082823935564394193_n
334093060_132044416333000_6042478390108109640_n
334133047_613527366858988_8017846847688641000_n (1)
334136033_749298743353113_7422496411140435505_n
334151520_744811447172921_7475170013173234585_n
334169361_2841397115996170_3690102968811987217_n (1)
334485350_236216405630138_6864710606432259103_n (1)