Debata - 14 litopada 2013

Wybierać, nie wybierać… Oto są pytania

            W czwartek 14 listopada tytułowy dylemat rozstrzygali w Ostrołęce uczniowie podczas pierwszej grupowej debaty dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014. Prawie setka młodych ludzi wraz z uczestnikami dyskutowała czy i jak eurowybory mogą zaangażować obywatelsko Polaków, szczególnie tych, którzy swój głos będą mogli oddać po raz pierwszy. Warsztaty zorganizowali i poprowadzili konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrołęka.

            W spotkaniu uczestniczyło 90 uczniów z trzech kurpiowskich szkół oraz 6 opiekunów - Ewa Grala i Joanna Kubeł z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, Małgorzata Święcicka, Aneta Kęszczyk i Adam Zienkiewicz (Zespół Szkół Zawodowych Nr 4) oraz Tomasz Szmitko (II Społeczne Liceum Ogólnokształcące). Debata przygotowana i poprowadzona została przez konsultantów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Pawła NiewiadomskiegoAleksandrę Nowak oraz koordynatora Małgorzatę Święcką w ramach projektu Komisji Europejskiej „2014 Wybory do PE”.

            Uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 i II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Ostrołęki, w międzyszkolnych zespołach wypracowywali własne stanowiska wraz z uzasadnieniem w ramach jednej z dwóch grup: Niebieskiej (wybieram) i Żółtej (nie wybieram). Debata odbywała się zarówno podczas prezentacji materiałów jak i w rundzie pytań. Uczestnicy mieli także okazję wysłuchania wystąpień konsultantów ED nt. zasad wyborczych, obecnych problemów Unii Europejskiej oraz roli Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym UE.

            Grupy tematyczne wyłoniono poprzez losowanie, zaś organizacja i szczegółowy zakres pracy należały do uczniów. Uczestnicy musieli jednak brać pod uwagę następujące obszary tematyczne:

·       Jakie warunki powinny być spełnione, aby ludzie udział w wyborach uznali za celowy?

·       Co powoduje, że dla niektórych udział w wyborach nie jest ważny?

·       Zdefiniuj problemy: dlaczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego uczestniczy tak niewielu Polaków, a udział młodzieży jest równie niski?

·       Na ile gospodarka i kryzys mają wpływ na udział w wyborach?

·       Jakie inwestowanie środków unijnych jest ważne dla rozwoju UE?

·       Jak Polska może lepiej wykorzystywać fundusze unijne, aby zapewnić rozwój?

 

Uczestnicy musieli również przygotować strategię działania zgodnie z poleceniem:

Załóżcie, że tworzycie grupę Polscy akTYwni wyborcy europejscy

·       Zaproponujcie FanPage

·       Przygotujcie serię pytań do przeciwników

·       Co należy robić, aby zachować i rozwijać takie wartości jak:

o     Solidarność

o     Jedność rozumiana jako współpraca państw członkowskich

o     Warunki niezbędne do wyjścia z kryzysu i wzmacniania gospodarki europejskiej

o     Jak zapewnić równy podział obowiązków i obciążeń w ramach UE?

o     Czy możemy brać niemal indywidualną odpowiedzialność za UE i za lepszą jakość życia jej mieszkańców?

·       Przygotujcie duże naścienne plansze-plakaty z sondą, wpisów w grupach
„wybieram, bo …”
„nie wybieram, bo …”
„Czy wiesz, że ….”
z argumentami dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego
z argumentami dlaczego nie warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego

·       Jacy powinni być europosłowie, abyście bez wahania powierzyli im mandat wyborczy i nasze obywatelskie sprawy?

·       Przygotujcie dyplom-certyfikat dla „Lokalnego lidera wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014”

Efekty pracy uczniów są widoczne na zdjęciach.