„ Bezpieczne praktyki i środowisko 2021”

104 uczniów  klas trzecich  i czwartych Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych wzięło udział w projekcie edukacyjnym skierowanym do  szkół ponadpodstawowych  realizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną wraz z Partnerami. Głównym celem projektu jest upowszechnianie w formie kursów online wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.

 Uczniom  została  przekazana praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Kurs poprowadzili specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szkolny koordynator: Joanna Kubeł

1
2
3
4
5
6