REGULAMIN III SAMORZĄDOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN

III SAMORZĄDOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

POD PATRONATEM

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO I WÓJTA GMINY ŁYSE

 

Termin: 11 września 2016 roku

 

1. Udział w Turnieju biorą drużyny wystawione przez sołectwa Gminy Łyse (sołectwo może zgłosić jedną drużynę).

 

2. Dopuszcza się możliwość wystawienia jednej drużyny przez  dwa sąsiednie sołectwa, pod warunkiem, że żadne z nich nie wystawia odrębnej (własnej) drużyny.

 

3. W celu sprawnej komunikacji w sprawach organizacyjnych a także rozstrzygania spraw spornych, każda drużyna typuje kapitana, który powinien być wskazany
w karcie zgłoszeniowej. 

 

4. Drużyna zgłasza do rozgrywek minimum sześć osób (wskazany udział pań
 w drużynie)
,  nie więcej jednak niż dziewięciu.  Wszyscy muszą posiadać stały meldunek na terenie reprezentowanego sołectwa (sołectw).

    Wiek zawodników:

 

      - mężczyźni: rocznik  1995  i starsi

      - kobiety:      rocznik  1997  i starsze 

 

5. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej jednej drużyny i posiadający dowód tożsamości przy sobie.

 

6. W  drużynie nie może występować zawodnik aktualnie będący członkiem klubu piłkarskiego biorącego udział w rozgrywkach PZPN.

 

7. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników
w polu).

 

8. Turniej będzie rozgrywany na dwóch boiskach z podziałem na 2 grupy:
grupa A – Orlik przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20
grupa  B  – Orlik przy Gimnazjum w Łysych, ul. Szkolna 1.

     Grupy zostaną ustalone w wyniku losowania, w obecności kapitanów drużyn.

 

9. Organizacja rozgrywek składa się z rundy  grupowej, półfinału  oraz finału.

     Wszystkie drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. Mecze w grupach rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Na tym etapie zostaną wyłonione pary półfinałowe. Mecze półfinałowe rozgrywają drużyny: zwycięzca grupy A
z II drużyną grupy B oraz zwycięzca grupy B z drugą drużyną grupy A. Zwycięzcy półfinałów grają  o I miejsce, natomiast przegrani o III miejsce.

 

10. Drużyna otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana (w tym walkowerem) 0 pkt., wygrana walkowerem 3 pkt.

 

11. Drużyna sformowana niezgodnie z regulaminem przegrywa mecz walkowerem.

 

12. Czas trwania meczu: 2 x 5 minut. Mecze o III miejsce oraz finał trwają  2 x 7 min.

 

13.  Kolejność w tabeli ustala się na podstawie:

a)  ilości zdobytych punktów,

b)  wyniku bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),

c)  ilości goli wynikającej z różnicy goli zdobytych i straconych,

d)  ilości zdobytych goli w turnieju,

e)  rzutów karnych.

 

14. Ze względu na bezpieczeństwo i nawierzchnię boisk obowiązuje obuwie przeznaczone dla tego typu nawierzchni. Nie dopuszcza się korków
 z wkrętami metalowymi.

 

15. Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

16. W przypadku złych warunków atmosferycznych, rozgrywki zostaną przeniesione na hale sportowe przy obiektach szkolnych (wymagane wówczas obuwie  do rozgrywek na hali).

 

17. Rażące nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu grozi drużynie dyskwalifikacją.

 

        18.  Nagrody:

       a) drużynowe:

        - puchary za  I, II, III i IV miejsce.

       b) indywidualne:

       - statuetki dla najskuteczniejszego strzelca, najlepszego zawodnika
 i najskuteczniejszego bramkarza (wyboru dokonują organizatorzy wspólnie
z kapitanami drużyn).

      Przewiduje się nagrody (drużynowe i indywidualne) rzeczowe, fundowane przez sponsorów.

 

19. Sprawy, które nie są uregulowane w Regulaminie lub konieczne zmiany postanowień Regulaminu na bieżąco będą uzgadniane i rozstrzygane przez organizatorów  wspólnie z kapitanami drużyn.

 

UWAGA!!! Zgłoszenia drużyn dokonuje się na karcie zgłoszenia drużyny najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. Dopuszcza się możliwość zmian w składzie drużyny najpóźniej do chwili rozpoczęcia turnieju.

 

                                               Organizator główny:

                                               Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

 

 

Karty zgłoszeń przyjmują i dodatkowych informacji udzielają:

  1. Dariusz  Ptak       -  tel. 502 574 581
  2. Stanisław  Lipka  -  tel. 692 465 770