Formularz zgłoszeniowy do projektu PRAKTYCZNY UCZEŃ+

RUSZYŁ PROJEKT „Praktyczny uczeń+”

realizowany w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Uczniowie i uczennice z trzech szkół:

  1. Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie ul. Piastowska 23 A, 07-407 Czerwin,
  2. Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20, 07-437 Łysych,
  3. Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec

wspólnie uczestnicząc w projekcie jako konsorcjum umożiwią swoim uczniom i uczennicom wzięcie udziału w zajęciach przygotowawczych oraz stażach zagranicznych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Jest to już druga edycja naszej przygody z programami mobilności. W zeszłym roku nasze konsorcjum brało udział w programie Erasmus+ i odbyliśmy staże Andaluzji – Hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej. Także w tym roku naszym celem będzie Andaluzja i jej miasta: Granada oraz Kordoba, gdzie młodzież odbędzie czterotygodniowe staże.

Z naszej szkoły w projekcie weźmie udział 17 uczniów i uczennic.

Uczestnictwo w projekcie umożliwi młodzieży nabycie atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności praktycznych,  wzrost umiejętności językowych i społecznych, rozwój osobowy, a także przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego w szkole.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu uczestniczki i uczestnicy będą uczestniczyć w dodatkowych kursach języka hiszpańskiego, a także będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu..

Wybrani przez szkołę partnerzy zagraniczni zapewnią wszystkim uczestnikom atrakcyjne miejsca staży, opiekę mentorską i ciekawe przygotowanie kulturowe.

Prosimy osoby chętne do wyjazdu na staż, o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły, gdzie można uzyskać dokumenty rekrutacyjne (także na stronie internetowej), porozmawiać o projektcie oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy do projektu PRAKTYCZNY UCZEŃ+