Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące o profilu europejskim

    -  realizowany jest rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie, historii i języka angielskiego

    -  drugi język obcy: niemiecki

Technikum Technologii Żywności z innowacją dietetyka i fitness

       Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji oraz koryguje zaobserwowane wady. Technik technologii żywności może również podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, inspekcji artykułów rolno - spożywczych czy sanepidzie itp. Technolog żywności może również otwierać własną działalności w zakresie poradnictwa dietetycznego czy zdrowego stylu życia.

Technikum Agrobiznesu

         Technik agrobiznesu to bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik agrobiznesu organizuje i wykonuje prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem, prowadzeni sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych. Prowadzi dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Nasza szkoła przygotuje Cię do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Branżowa szkoła I stopnia   - oddział wielozawodowy m.in. mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, rolnik, piekarz, cukiernik, sprzedawca, stolarz, fryzjer, kucharz i inne.