Rada pedagogiczna ZSP Łyse

 

Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych w roku szkolnym 2017/18.:

Dyrektor - Dariusz Ptak – edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, informatyka, matematyka
Kierownik kształcenia praktycznego - Joanna Kubeł – przedmioty zawodowe ekonomiczne

Górska Radosława – język polski, wiedza o kulturze
Grala Ewa - język polski, zajęcia rewalidacyjne, biblioteka - urlop zdrowotny
Grzybowska Anna – biologia
Kowalczyk Marzena – historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
Kowalska Beata – wychowanie fizyczne
Krzyżewska Maryna – język angielski
Lidacki Krzysztof – wychowanie fizyczne
Mulawka Jacek – przedmioty zawodowe technologia żywności
Mulawka Monika – przedmioty zawodowe technologia żywności
Parzych Monika – język angielski
Polewaczyk Dorota – przedmioty zawodowe ekonomiczne, biblioteka
Popielarczyk Lucyna – matematyka
Sakowska Alicja – przedmioty zawodowe rolnicze
Samul Anna - chemia
Szmigiel Halina – religia
Tomczak Ewa – geografia, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
Wiśniewska Anna – język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka
Zakrzewska Monika - zajęcia rewalidacyjne