Rada pedagogiczna ZSP Łyse

 

Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych w roku szkolnym 2019/20:

Dyrektor - Dariusz Ptak – edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, informatyka, matematyka
Joanna Kubeł – kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe ekonomiczne
Bastek Alicja – przedmioty zawodowe rolnicze
Burbula Mirosław - przedmioty zawodowe rolnicze
Grala Ewa - język polski, zajęcia rewalidacyjne
Grzybowska Anna – biologia, chemia
Kiernozek Celina - biologia, chemia
Kowalczyk Marzena – historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
Kowalska Beata – wychowanie fizyczne
Krzyżewska Maryna – język angielski
Mulawka Jacek – przedmioty zawodowe technologia żywności
Mulawka Monika – przedmioty zawodowe technologia żywności
Parzych Monika – język angielski
Polewaczyk Dorota – przedmioty zawodowe ekonomiczne, biblioteka
Popielarczyk Lucyna – matematyka
Szmigiel Halina – religia
Szmigiel Natalia - przedmioty zawodowe technologia żywności
Tomczak Ewa – język polski, wiedza o kulturze, geografia, zajęcia rewalidacyjne
Wiśniewska Anna – język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka