Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 12 -18 listopada obchodziliśmy w Polsce, tak jak w ponad 100 innych krajach, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Celem tego ogromnego przedsięwzięcia jest „propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata.”

W ramach ŚTP podejmuje się wiele bardzo zróżnicowanych działań: od szkoleń i wykładów, po przedstawienia i happeningi. Dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych była to okazja, aby wziąć udział w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Biznes przy tablicy”. Szkołę odwiedziło wielu ciekawych gości.

W dniu 14 listopada odbyło się spotkanie z Cyrylą Kosińską – Prezesem Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Pani Prezes wyjaśniła młodzieży, jakie są możliwości finansowania własnej działalności np. uzyskania preferencyjnego kredytu bankowego. Szkołę odwiedził też Andrzej Żubrowski – współwłaściciel Piekarni Kurpiowskiej Serafin. Spotkanie dotyczyło zakładania i prowadzenia firmy.

Dzień później doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawili uczniom zasady udzielania bezzwrotnych pożyczek dla początkujących przedsiębiorców, podpowiadali, czym kierować się planując własny rozwój zawodowy, a pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień mówili o ścieżce kariery zawodowej związanej z wojskiem.

Kolejnym gościem ZSP była Krystyna Bałdyga – właścicielka zakładu STALMAR w Łysych. Pani Bałdyga, z zawodu nauczycielka, opowiedziała młodym ludziom o początkach i rozwoju swojej firmy, a także relacjach pracodawca-pracownik na przykładzie STALMARU.

Do szkoły zawitała następnie Natalia Ferenc – wizażystka. Tematem spotkania Pani Ferenc z uczniami była dbałość o wygląd zewnętrzny: higiena i pielęgnacja ciała, właściwe odżywianie i zdrowy tryb życia. Wiadomo przecież, że „jak cię widzą, tak cię piszą”, a odpowiedni wizerunek ma duże znaczenie w naszych kontaktach z innymi ludźmi, także na polu zawodowym.

ZSP w Łysych odwiedziła również Aleksandra Nowak – konsultant Europe Direct, a spotkanie dotyczyło strategii rozwoju Europa 2020.

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości swoje drzwi przed uczniami ZSP otworzyły Zakłady Mięsne JBB w Łysych. Zwiedzaniu przedsiębiorstwa towarzyszyły rozmowy na temat roli marketingu w rozwoju firmy i inwestowania w pracowników, jako niezbędnego warunku sukcesu. Zdecydowanie podkreślano, że budowanie pozycji na  rynku odbywa się przez etyczne postępowanie, zarówno wobec pracowników, jak i klientów firmy.

Wszystkie wizyty były bardzo udane i należy je uznać za niezwykle cenne lekcje – lekcje prawdziwego życia. Wszyscy goście zgodnie podkreślali znaczenie sumiennej pracy i uczciwości w codziennej działalności biznesowej.

Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała droga do sukcesu ludzi, których dzisiaj podziwiają, których osiągnięcia stawiane za wzór. Miejmy nadzieję, że ten wzór pomoże przyszłym biznesmenom właściwie ocenić swoje szanse: realnie, ale z pewną dozą optymizmu.

 Grupa uczniów wzięła też udział w Kongresie Obywatelskim, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polski i Polaków”.

Chętni mogli także wykazać się teoretyczną wiedzą z zakresu przedsiębiorczości na szkolnym konkursie zorganizowanym „a propos” ŚTP. Laury zdobyli: I miejsce – Justyna Pietrowska, II miejsce – Arkadiusz Drężek, miejsce III – Monika Olbryś i Robert Banach.

Wszystkie te działania miały pokazać młodym ludziom, że „nie święci garnki lepią”, że wytężona praca i zaangażowanie, poparte wiedzą i solidnym przygotowaniem przedsięwzięcia stwarzają duże szanse na powodzenie.

Koordynacją obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych zajęła się Joanna Kubeł – nauczycielka przedsiębiorczości, przy współpracy z nauczycielkami biblioteki – Ewą Gralą i Ewą Tomczak.