Rapotr z Działalności Miniprzedsiębiorstwa

Ogólnopolski Konkurs
na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo
PRODUKCIK 2013

R A P O R T
Z DZIAŁALNOŚCI MINIPRZEDSIĘBIORSTWA

I. Dane podstawowe miniprzedsiębiorstwa
Nazwa: SOUVENIR
Szkoła: Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
Adres: 07-437 Łyse, ul. St.Krupki 20
Numer ewidencyjny: 99-4-7-11-12
Wspólnicy: uczniowie klasy II Technikum Ekonomicznego – 7 osób
Opiekun: Joanna Kubeł
Kapitał założycielski: 70,00 zł
Okres, którego dotyczy raport: 05.11.2012 –22.02.2013

„Miniprzedsiębiorcy” w komplecie.


II. Przegląd miniprzedsiębiorstwa

 

● Cel biznesowy
Wyprodukowanie i sprzedaż jak największej ilości wyrobów, aby osiągnąć możliwie wysokie zyski zarówno finansowe, jak również „niematerialne” tzn. zdobycie doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności.
● Strategia działania
Zdobywanie klientów, poprzez oferowanie im oryginalnych produktów wysokiej jakości
w stosunkowo niskiej cenie. Maksymalne obniżanie kosztów produkcji poprzez zdobywanie bezpłatnych surowców i opieranie się na własnej pracy.
● Działania proekologiczne
Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy często niepotrzebne, przeznaczone
do wyrzucenia materiały, dokonujemy recyklingu nadając im nową, atrakcyjną formę.
● Odpowiedzialność społeczna
Produkujemy na zamówienie, dotrzymujemy umówionych terminów. Jesteśmy gotowi
do uznawania reklamacji, czy też przeróbek określonych produktów zgodnie z życzeniem klienta.

III. Produkt oraz proces produkcji

 

● Funkcje produktu
Nasze produkty pełnią przede wszystkim funkcję ozdobną (drobna biżuteria) i dekoracyjną
w mieszkaniu (ozdoby świąteczne i okolicznościowe). Nie są produktami „pierwszej potrzeby”, mają cieszyć oko.

Biżuteria już na nowych właścicielkach. Prawda, że ładnie?

Ozdoby bożonarodzeniowe z papieru.

● Korzyści dla klienta
Produkty są oryginalne, niepowtarzalne, klient może nabyć je po niskiej cenie w swoim miejscu nauki lub pracy.
● Innowacyjność produktu
Sami projektujemy nasze wyroby, zgodnie z nowymi trendami. Wykonujemy je ręcznie, utrzymując przy tym niską cenę. Uwzględniamy życzenia klientów tworząc nasze wyroby. Klient ma poczucie, że wpływa na wygląd produktu, który stworzono specjalnie dla niego.
● Cechy wyróżniające produkt spośród innych dostępnych na rynku
Niepowtarzalność, niska cena, możliwość wyprodukowania na zamówienie według oczekiwań i potrzeb klienta, na umówiony termin lub szczególną okazję.
● „Przyjazność” produktu dla środowiska
Stosujemy w produkcji materiały przeznaczone do wyrzucenia, łatwe do utylizacji lub ponownego przetworzenia.
● Proces wytwarzania produktu
Zaczynamy od pomysłów, inspirowanych sztuką regionalną, modą młodzieżową, tradycjami świątecznymi. Prezentujemy nowe wzory potencjalnym klientom i wdrażamy do produkcji te, które cieszyły się zainteresowaniem. Produkt jest wytwarzany ręcznie, przy czym niezbędne są odpowiednie umiejętności jak np.: znajomość technik kształtowania papieru, wiedza o właściwościach używanych materiałów, umiejętność twórczego przekształcania starych, tradycyjnych wzorów regionalnego rękodzieła.

Dla chcącego nic trudnego!

● Strategia cenowa
Cena produktów została dostosowana do możliwości naszych klientów (badania marketingowe), przy jej ustalaniu zastosowaliśmy też metodę kosztową. Konsultowaliśmy się również z członkami Spółdzielni Uczniowskiej, zasięgając informacji o finansowych zasobach naszych klientów. Sprawdziliśmy też ceny podobnych produktów w okolicznych sklepach i Internecie.
● Sposób ustalania ceny i marży
Marża została ustalona poprzez odliczenie kosztów wytworzenia produktu od orientacyjnej ceny, jaką mogliśmy zaproponować naszym klientom. Cena netto została ustalona jako suma kosztów produkcji oraz marży.
● Informacja o wykorzystanych zasobach
Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy materiały, które sami pozyskujemy
np. zepsuta biżuteria, ozdoby ze starej odzieży czy dodatków, pozostałości materiałów biurowych, niektóre elementy zamawiamy przez Internet (półfabrykaty).

IV. Rynek i działania marketingowe

 

Rynek, na którym działało miniprzedsiębiorstwo to społeczność naszej szkoły i uczniowie okolicznych gimnazjów.
● Odbiorcy produktów, ich potrzeby oraz sposób diagnozowania tych potrzeb
Większość naszych klientów to uczniowie i pracownicy szkół, ich potrzeby rozpoznaliśmy na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rozmów z pracownikami.
● Analiza konkurencji
W naszej miejscowości jest stosunkowo dużo sklepów, które oferują wiele podobnych produktów, są one jednak droższe od sprzedawanych przez nas i nie uwzględniają indywidualnych preferencji klientów. Są również, w związku z masową produkcją, pozbawione cech oryginalności.
● Opis strategii marketingowej
Rozpoczęcie działalności obwieściliśmy wszem i wobec przy pomocy plakatów (własnoręcznie wykonanych) rozwieszonych w szkołach, ogłoszenia w Internecie (na stronie naszej szkoły), poprosiliśmy też o reklamę życzliwe miniprzedsiębiorstwu osoby, które nosiły naszą biżuterię. W lokalnej gazecie ukazał się artykuł o naszej firmie. Mówiono o nas także w lokalnym radiu.
● Formy i kanały dystrybucji
Sprzedaż odbywała się w szkołach, co stwarzało dobrą okazję do kupna „na miejscu”, bez specjalnego udawania się do sklepu. Organizowaliśmy stoisko z wyrobami, na którym zawsze można było przymierzyć biżuterię, dowiedzieć się o dostępność innych wzorów
i zamówić coś dla siebie.

Komu bransoletkę, komu ?!

● Monitorowanie sprzedaży
Na bieżąco ewidencjonowaliśmy stan magazynu, a monitorowanie popularności sprzedaży określonych wyrobów wykorzystywaliśmy do dalszej produkcji.
● Zestawienie wielkości produkcji i wielkości sprzedaży
Wielkość produkcji była uzależniona od wielkości sprzedaży, na początku działalności
założyliśmy wyprodukowanie ok. 150 szt. biżuterii oraz ok. 100 szt. ozdób świątecznych
i okolicznościowych. Odnieśliśmy się do liczby uczniów i nauczycieli w zaprzyjaźnionych szkołach, licząc, że co czwarta osoba zostanie naszym klientem. Dotychczas udało nam się sprzedać 122 szt. biżuteri oraz 19 szt. stroików świątecznych za łączną kwotę 640,41zł.

V. Finanse miniprzedsiębiorstwa

 

● Źródła finansowania działalności
Każdy członek miniprzedsiębiorstwa wniósł wkład w wysokości 10 zł. Nie zaciągaliśmy pożyczek, od początku planowaliśmy samowystarczalność finansową, ograniczaliśmy koszty do niezbędnego minimum.
● Podsumowanie wyników finansowych
Sprawozdanie finansowe za okres 05.11.2012 r. – 22.02.2013.

 

Wysokość kapitału własnego - 70 zł
ROE = zysk netto/kapitał własny = 258.49 zł / 70 zł = 3.69

VI. Organizacja pracy i zarządzanie miniprzedsiębiorstwem

 

● Jak była zorganizowana praca?
Każdy ze wspólników deklarował, co może robić i podjął się określonych zadań, zgodnie z własnymi zdolnościami, predyspozycjami i osobowością. Wybrane osoby sprawowały funkcje kierownicze i zajmowały się dokumentami. Koleżanki uzdolnione plastycznie tworzyły biżuterię i ozdoby. Sprzedawały też wytwory swojej pracy, przez co miały bezpośredni kontakt z klientami i dobre rozeznanie w potrzebach rynku. Mogły też na bieżąco monitorować stan materiałów w magazynie i odpowiednio wcześnie zadbać o ich uzupełnienie. Wszyscy wspólnicy szukali źródeł materiałów potrzebnych do produkcji.
● Jak przydzielono funkcje dyrektorskie?
Przy przydzielaniu funkcji braliśmy pod uwagę predyspozycje wspólników.
● Jak przebiegał proces zarządzania?
Wspólnie podejmowaliśmy decyzje i omawialiśmy sposób ich realizacji podczas spotkań całego zespołu.
●Ile było zebrań wspólników?
Od chwili rozpoczęcia działalności odbyliśmy 6 zebrań wspólników, podczas których omawialiśmy ważne kwestie dotyczące naszej działalności.
● Czy jesteśmy zadowoleni ze współpracy?
Generalnie tak, choć zdarzały się problemy związane z pracą zespołową. Jednak udało nam się je rozwiązać.
● Czy wystąpiły jakieś problemy i jak je rozwiązaliśmy?
Zdarzały się kłopoty z przepływem informacji między poszczególnymi wspólnikami, a praca zespołowa czasami prowadziła do spięć. Wiedzieliśmy jednak, że działamy razem i nikt się na nikogo nie obrażał. Wszelkie sprawy sporne wyjaśnialiśmy od razu i zawsze dążyliśmy do kompromisu.
● Czy korzystaliśmy z pomocy konsultantów?
Pani Janina Łachacz, która uczy w naszej szkole m.in. rachunkowości pomagała nam
w kwestii dokumentacji finansowej.
Spotkaliśmy się z panem Andrzejem Żubrowskim – właścicielem spółki jawnej, który przybliżył nam zagadnienia związane z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej.

 

Spotkanie z konsultantem – panią Janiną Łachacz.

 

VII. Podsumowanie działalności

 

● Czy (w jakim zakresie) udało się zrealizować założenia i działania zaplanowane
w biznesplanie?
To, co zrealizowaliśmy dotychczas pozwala nam przypuszczać, że do końca trwania naszej działalności zostanie zrealizowane w pełni. W zasadzie założenia biznesplanu zostały w większości osiągnięte, z czego jesteśmy bardzo dumni.
● Jakie były mocne strony miniprzedsiębiorstwa?
Działalność firmy Souvenir ułatwiał brak na lokalnym rynku wyspecjalizowanej konkurencji, która miałaby bezpośredni dostęp do uczniów i nauczycieli. Sprzedawcy zewnętrzni nie mają możliwości prowadzenia handlu w szkole. Również oryginalność wyrobów, ich niepowtarzalność, możliwość zamawiania konkretnych produktów według indywidualnych projektów należały do naszych atutów. Bardzo niski poziom generowanych kosztów pozwalał utrzymywać niskie ceny. Nie bez znaczenia było też odpowiednie traktowanie klientów – uprzejmość, życzliwość i zainteresowanie ich potrzebami procentowały…
● Jakie odnieśliśmy sukcesy? Z czego jesteśmy dumni? Co nam się udało?
Wynegocjowaliśmy warunki sprzedaży w innej szkole, gdzie nasze produkty cieszyły się sporym powodzeniem (sprzedaliśmy 74 szt. biżuterii, przy czym liczba potencjalnych nabywców wynosiła ok. 100), wzbudziliśmy spore zainteresowanie w mediach i najbliższym otoczeniu naszą działalnością. Udało nam się pobudzić potrzeby estetyczne uczniów, w naszej szkole powstała swego rodzaju moda na posiadanie naszych produktów. Nabyliśmy pierwsze, cenne doświadczenia (przeprowadziliśmy badania marketingowe na temat oczekiwań klientów, wynegocjowaliśmy warunki najmu lokalu, warunki sprzedaży w innej szkole, zmagaliśmy się z problemami pracy zespołowej itp.), które mogą nam się przydać w prowadzeniu własnej działalności.
● Jaką wiedzę i umiejętności zdobyliśmy podczas pracy w miniprzedsiębiorstwie?
Ćwiczyliśmy umiejętność nawiązywania kontaktów (tak bardzo potrzebną w relacjach międzyludzkich) i pracę w zespole. Uczyliśmy się wyciągania wniosków z własnych sukcesów i niepowodzeń.
Wiemy już, co znaczy „umiesz liczyć, licz tylko na siebie”, no i na wspólnika oczywiście. Nauczyliśmy się stosować zasadę ograniczonego zaufania, przy całej życzliwości dla wszystkich klientów.
W pracy przydawała się umiejętność negocjacji i dostosowania się do powstałych okoliczności. Na własnej skórze odczuliśmy, że przedsiębiorca, a szczególnie sprzedawca powinien być nie tylko uprzejmy, ale i asertywny.
Wiemy już jak ważne jest planowanie i dobra organizacja działań. Rozumiemy też wagę rozpoznania rynku i zaproponowania klientom produktów lub usług, których potrzebują.
Podjęcie własnej działalności gospodarczej przestało dla nas być tylko teorią – poczuliśmy smak pracy „na swoim” i zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z ogromu wysiłku, jaki trzeba włożyć w firmę, aby osiągnąć sukces. Posiedliśmy też wiedzę merytoryczną na temat finansów przedsiębiorstwa.
● Czy widzimy szansę rozwoju firmy w przyszłości, już jako „prawdziwi” przedsiębiorcy?
Oczywiście, że tak! Nie jest łatwo, ale nikt nie mówił, że tak będzie. Doświadczenia, jakie zdobyliśmy są dla nas bardzo cenne, a błędy i porażki, których doznaliśmy wiele nas nauczyły.
● Jakie tu zauważacie możliwości, szanse i zagrożenia?
Wolny rynek jest o wiele bardziej wymagający niż środowisko wewnątrzszkolne, gdzie od początku mogliśmy liczyć na pozytywne reakcje. Byliśmy przecież u siebie…
Są koszty, których prawdziwy przedsiębiorca w żaden sposób nie ominie – podatki, ubezpieczenia, lokal, obsługa księgowa. Te wydatki dotyczyły nas w ograniczonym stopniu,
z czego zdajemy sobie sprawę.
Szansą dla firmy jest dobra znajomość rynku i stworzenie wyrobu wyróżniającego się spośród innych.
Uznaniem cieszy się ręczna, „manufakturowa” produkcja, o ile nie jest bardzo droga. Ręczna robota stanowi w dzisiejszym świecie wartość samą w sobie i, naszym zdaniem, nie musi być luksusem dla zamożnych.