Projekt "Szkoła Praktycznej Ekonomii"

          Grupa uczniów Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych przystąpiła do projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.”

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Działania, podejmowane w ramach projektu mają na celu:

- przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,

- pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,

- kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,

- zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach kluczowych dla gospodarki.

            Na czym polega projekt? Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej

na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej. Wykonują

przy tym wiele zadań, przede wszystkim:

- szukają pomysłu na produkt,

- przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,

- gromadzą kapitał,

- podejmują działania marketingowe,

- produkują i sprzedają swoje produkty,

- prowadzą dokumentację finansową.

          Udziałowcy miniprzedsiębiorstwa założonego w ZSP w Łysych postanowili,

że zajmą się wytwarzaniem i sprzedażą ozdób świątecznych i okolicznościowych, biżuterii oraz rękodzieła nawiązującego do tradycyjnej stylistyki  naszego regionu. Wierzą, że osiągną sukces czyli wymierny zysk finansowy, a przede wszystkim lepiej zrozumieją zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu.

          Doświadczenie zdobyte podczas projektu może okazać się nieocenione w dorosłym życiu. Praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych i wiele innych działań podjętych w szkolnej firmie z pewnością pomoże uczniom rozwinąć się i poznać swoje mocne strony.

          Prowadzenie miniprzedsiębiorstwa to edukacyjna przygoda, która angażuje uczestników intelektualnie i emocjonalnie, wyzwala ich aktywność i pewność siebie.

          Działalność miniprzedsiębiorstwa, z której  zdaje się systematycznie raporty

do Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, podlega stałej ocenie. Trzydzieści najlepiej funkcjonujących miniprzedsiębiorstw awansuje do finału Ogólnopolskiego Konkursu

na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK.

          Pracę przedsiębiorstwa koordynuje pani Joanna Kubeł, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych.

          Młodzieżowej firmie życzymy wytrwałości w dążeniu do celu i powodzenia

w biznesie!

 

Źródło informacji: www.praktycznaekonomia.edu.pl