Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych

 

Szkoły dla młodzieży:

Liceum Ogólnokształcące  
Technikum Technologii Żywności
Technikum Agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (oddziały wielozawodowe)

 

Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz dorosłych absolwentów gimnazjum. Umożliwia przyjęcie absolwentów 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej do klasy drugiej 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

Szkoły Policealne:


Technik rachunkowości
Technik ekonomista

Kursy Kwalifikacyjne:


Prowadzenie produkcji rolniczej R.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R.06