Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych

Szkoły dla młodzieży:

Liceum Ogólnokształcące  
Technikum Ekonomiczne
Technikum Technologii Żywności
Technikum Informatyczne
Technikum Agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (oddziały wielozawodowe)

 

Szkoła dla dorosłych:

3 – letnie Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz dorosłych absolwentów gimnazjum.

(czytaj więcej...)


W I T A M Y   W S Z Y S T K I C H

na stronie internetowej

Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co u nas słychać, przejdź do

.