TRWA REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum!
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów!

Zapraszamy do naszej szkoły, wszechstronnie uczącej, coraz ciekawszej i piękniejszej
Czeka na Was ciekawa i różnorodna oferta edukacyjna, doskonała kadra pedagogiczna i sympatyczni koledzy i koleżanki.

Zapraszam do składania podań smiley

Nie zwlekajcie - czekamy na Was w ZSP w Łysych!

OFERTA EDUKACYJNA ZSP ŁYSE NA ROK SZKOLNY 2019/20

Liceum Ogólnokształcące

    -  realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, biologii i języka angielskiego

    -  drugi język obcy: niemiecki

 

Technikum Technologii Żywności z innowacją dietetyka i fitness

Od 2019 roku poszerzamy nasza ofertę edukacyjną – oferujemy kształcenie w technikum technologii żywności z innowacją: dietetyka i fitness

Kształcenie w ramach innowacji obejmuje 5 lat dodatkowych zajęć z dietetyki, fitnessu i ćwiczeń w siłownii. Podczas nich:

– poznasz specyfikę pracy dietetyka, instruktora fitness i trenera personalnego,

– zdobędziesz wiedzę o tym, jak błędy żywieniowe i siedzący tryb życia wpływają na rozwój chorób cywilizacyjnych i jak im zapobiegać,

– nauczysz się przygotowywać programy żywieniowe wspomagające leczenie osób chorych oraz programy treningowo-żywieniowe przeznaczone dla osób aktywnych.

- kontynuować naukę na kierunkach studiów: kosmetologia, technologia żywności,wychowanie fizyczne, farmacja, dietetyka. Rozszerzony język obcy otwiera drogę na większość kierunków studiów.

- osoby z wykształceniem średnim i znajomością języków obcych są poszukiwani na rynku pracy. Dodatkowa znajomość  zagadnień  z  dietetyki, chemii żywności, edukacji zdrowotnej, zwiększa szansę zatrudnienia w branży kosmetycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, spożywczej, kultury fizycznej itp.Technikum Agrobiznesu

Technik agrobiznesu to bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik agrobiznesu organizuje i wykonuje prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem, prowadzeni sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych. Prowadzi dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Nasza szkoła przygotuje Cię do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.


Branżowa szkoła I stopnia   - oddział wielozawodowy m.in. mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, rolnik, piekarz, cukiernik, sprzedawca, stolarz, fryzjer, kucharz i inne.

Szkoły dla dorosłych:

 

Szkoła Policealna

Technik rachunkowości

Technik ekonomista

 

Kurs Kwalifikacyjny

Prowadzenie produkcji rolniczej RL.03

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie RL.07

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz dorosłych absolwentów gimnazjum. Umożliwia przyjęcie absolwentów  3 – letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej do klasy drugiej 3 – letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.