TRWA REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drodzy Gimnazjaliści!
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów III klas gimnazjum!

Zapraszamy do naszej szkoły, wszechstronnie uczącej, coraz ciekawszej i piękniejszej
Czeka na Was ciekawa i różnorodna oferta edukacyjna, doskonała kadra pedagogiczna i sympatyczni koledzy i koleżanki.

Zapraszam do składania podań smiley

Nie zwlekajcie - czekamy na Was w ZSP w Łysych!

OFERTA EDUKACYJNA ZSP ŁYSE NA ROK SZKOLNY 2018/19

Liceum Ogólnokształcące

    -  realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, biologii i języka angielskiego

    -  drugi język obcy: niemiecki

 

Technikum Technologii Żywności

Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. w laboratoriach przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności, w zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych, może również prowadzić własną działalność gospodarczą.


Technikum Agrobiznesu

Technik agrobiznesu to bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik agrobiznesu organizuje i wykonuje prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem, prowadzeni sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych. Prowadzi dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Nasza szkoła przygotuje Cię do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.


Technikum Ekonomiczne

Ekonomista
, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi- tego nauczysz się w naszej szkole.

Branżowa szkoła I stopnia   - oddział wielozawodowy m.in. mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, rolnik, piekarz, cukiernik, sprzedawca, stolarz, fryzjer, kucharz i inne.